Boekrecensies vanuit christelijk perspectief

De volgende boeken van auteur

Austin, Lynn

zijn gerecenseerd:

Als haar schoonvader is gestorven, rust het hele gewicht van de fruitkwekerij op Eliza's schouders. Ondanks de nodige tegenstand van de buren is zij vast van plan om haar bedrijf niet op te geven. Als ze bidt om hulp, komt die in een vorm die zij allerminst verwacht heeft: van een zwerver die langskomt en een oude tante, die ook haar buurvrouw is.
Het tweede deel van Lynn Austins serie over de wederopbouw van Jeruzalem begint met het plan van Haman om alle Joden uit te roeien. Dat is het vertrekpunt in deze bijbelhistorische roman ‘Ezra leid mijn volk’. Lynn Austin zet drie verhaallijnen neer: de joden Ezra en zijn broers Judas en Aser met hun vrouwen in de stad Babylon. De twaalfjarige Ruben, die samen met zijn vader een smederij heeft in Kasifja en de achtjarige, kreupele Anima, die in een dorp bij Bethlehem woont. Haar volk stamt af van de Edomieten en zij zijn vijanden van de Joden.
Het volk Israël leeft in ballingschap in Babylon. Haman wil de Joden uitroeien en met goedkeuring van de koning zal dat gebeuren op de dertiende van de maand Adar. Nadat dit bekend is geworden, gaat Ezra bij God te rade. Hij wil niet geloven dat dit het einde zal worden van Gods volk, maar heeft ook geen antwoorden op de wanhopige vragen van de Israëlieten. Dan komt er een nieuw decreet van de koning
Dit boek gaat over het leven van Hizkia als kind en jong volwassene. Hizkia groeit op in een tijd vol geweld en afgodendienst. Het volk van Juda keert zich af van hun God. Hoewel Jesaja hen probeert weer op het rechte pad te krijgen, vinden zijn profetieën geen gehoor bij vorst en volk. Maar als kind geconfronteerd met de gruwel van het kinderoffer, zoekt Hizkia naar meer.
Aan het begin van de twintigste eeuw was er eens een lieve, onbetekenende jonge domineesdochter, Alice Ripley genaamd. Zo zou dit boek kunnen beginnen als een soort sprookje. De titel vooronderstelt ook dat het over een sprookje gaat, maar Alice ontdekt in dit boek hoe het echte leven in elkaar kan zitten, met intriges, moord, ellende, honger, onderdrukking, gevaar. Deze jonge en naïeve vrouw komt haast van de een op de andere dag in een ongewenst levensavontuur terecht dat haar hele toekomstverwachting op zijn kop zet.
Als Mike Dolan te horen krijgt dat hij ongeneeslijk ziek is, besluit hij -als de ziekte de overhand zal krijgen- een eind aan zijn leven te maken. Hij is van plan om met zijn vliegtuig tegen een berg te vliegen en zo een ongeluk te simuleren. Hij wil zijn familie sparen; ze mogen niet weten dat hij nog maar kort te leven heeft.
De zussen Rebecca en Flora Hawes voelen zich bekneld in het Victoriaanse Chicago van 1892. Ze verlangen naar avontuur en verruilen hun vertrouwde thuis voor de Sinaï-woestijn, waar ze op zoek gaan naar een belangrijk bijbels manuscript.
Lynn Austin krijgt vijf jaar geleden de kans om naar Israël te gaan en ze gaat, want ze heeft behoefte aan een pelgrimsreis. Het leven van Lynn Austin loopt op dat moment niet zoals zij zelf had verwacht. Haar kinderen vliegen het huis uit om letterlijk ver bij haar vandaan verder te gaan met hun eigen leven. Daarnaast vallen er andere geliefden rondom de familie Austin weg door ziekte en de dood. Het vertrouwde christelijk geloof biedt geen uitkomst; Lynn krijgt te maken met depressieve gevoelens. Moedig, deze biecht van een succesvolle bestsellerauteur.
Manasse deel 1. Manasse, de zoon van Hizkia, is koning van Juda. Hij heeft het geloof van zijn voorouders verlaten en zoekt zijn heil bij afgoden. Een grote groep mensen die trouw wil blijven aan de God van Abraham, Izak en Jakob is vanuit Juda naar Egypte vertrokken, om daar te wonen en zich te bezinnen op de toekomst. Hierbij zijn ook Amarja, de broer van Manasse en Jozua, bouwmeester en vriend van Amarja. In Egypte wordt Amarja tot koning gekroond. Jozua zit vol haat en wraakgevoelens. Hij bereidt de mannen voor op een aanval op Manasse. In Egypte beginnen sommigen te wennen aan het leven daar en verlangen niet meer terug naar Juda. Maar dan komt er de kans om wraak te nemen....
Abby McLeod vliegt naar Israël om mee te doen in een archeologisch project. Ze vlucht uit haar situatie nadat haar man er met een collega van hem vandoor is gegaan. Ze sluit vriendschap met de projectleidster Hannah Rahov, een Israëlische archeologe. Bij de opgravingen maken ze kennis met Lea, een joodse uit de eerste eeuw van Christus.