Boekrecensies vanuit christelijk perspectief

De volgende boeken van auteur

Austin, Lynn

zijn gerecenseerd:

Ware Liefde gaat over Violet die ongelooflijk beschermd is opgevoed in een klein stadje en niet eens een eitje kan bakken. Haar opvoeding was gericht op het zijn van een doelloze lege dame, getrouwd met een bemiddelde man.
De zussen Rebecca en Flora Hawes voelen zich bekneld in het Victoriaanse Chicago van 1892. Ze verlangen naar avontuur en verruilen hun vertrouwde thuis voor de Sinaï-woestijn, waar ze op zoek gaan naar een belangrijk bijbels manuscript.
Het volk Israël leeft in ballingschap in Babylon. Haman wil de Joden uitroeien en met goedkeuring van de koning zal dat gebeuren op de dertiende van de maand Adar. Nadat dit bekend is geworden, gaat Ezra bij God te rade. Hij wil niet geloven dat dit het einde zal worden van Gods volk, maar heeft ook geen antwoorden op de wanhopige vragen van de Israëlieten. Dan komt er een nieuw decreet van de koning
Het tweede deel van Lynn Austins serie over de wederopbouw van Jeruzalem begint met het plan van Haman om alle Joden uit te roeien. Dat is het vertrekpunt in deze bijbelhistorische roman ‘Ezra leid mijn volk’. Lynn Austin zet drie verhaallijnen neer: de joden Ezra en zijn broers Judas en Aser met hun vrouwen in de stad Babylon. De twaalfjarige Ruben, die samen met zijn vader een smederij heeft in Kasifja en de achtjarige, kreupele Anima, die in een dorp bij Bethlehem woont. Haar volk stamt af van de Edomieten en zij zijn vijanden van de Joden.
Lynn Austin krijgt vijf jaar geleden de kans om naar Israël te gaan en ze gaat, want ze heeft behoefte aan een pelgrimsreis. Het leven van Lynn Austin loopt op dat moment niet zoals zij zelf had verwacht. Haar kinderen vliegen het huis uit om letterlijk ver bij haar vandaan verder te gaan met hun eigen leven. Daarnaast vallen er andere geliefden rondom de familie Austin weg door ziekte en de dood. Het vertrouwde christelijk geloof biedt geen uitkomst; Lynn krijgt te maken met depressieve gevoelens. Moedig, deze biecht van een succesvolle bestsellerauteur.
Na jarenlange ballingschap in Babylon krijgt het volk Israël toestemming van de Perzische koning Cyres om terug te keren naar Jeruzalem om de tempel te herbouwen. Priester Iddo vertrekt met zijn vrouw Dina en kleinzoon Zacharia. Tot zijn verdriet willen zijn zonen met hun gezinnen in Babylon blijven. Zacharia twijfelt eerst maar krijgt dan - tijdens zijn Bart Mitswa - een aanraking van God en de overtuiging dat hij mee moet gaan met zijn grootouders.
Aan het begin van de twintigste eeuw was er eens een lieve, onbetekenende jonge domineesdochter, Alice Ripley genaamd. Zo zou dit boek kunnen beginnen als een soort sprookje. De titel vooronderstelt ook dat het over een sprookje gaat, maar Alice ontdekt in dit boek hoe het echte leven in elkaar kan zitten, met intriges, moord, ellende, honger, onderdrukking, gevaar. Deze jonge en naïeve vrouw komt haast van de een op de andere dag in een ongewenst levensavontuur terecht dat haar hele toekomstverwachting op zijn kop zet.
Als haar schoonvader is gestorven, rust het hele gewicht van de fruitkwekerij op Eliza's schouders. Ondanks de nodige tegenstand van de buren is zij vast van plan om haar bedrijf niet op te geven. Als ze bidt om hulp, komt die in een vorm die zij allerminst verwacht heeft: van een zwerver die langskomt en een oude tante, die ook haar buurvrouw is.
Violet is een jonge vrouw in het Chicago van 1893. Ze is daar om op zoek te gaan naar haar moeder, die haar en haar vader verliet toen zij nog klein was. In de stad wordt komt ze in contact met haar oudtantes, die alle vier op een verschillende wijze haar proberen te helpen bij het volwassen worden. Ook komen er verschillende mannen op haar pad.