Boekrecensies vanuit christelijk perspectief

De volgende boeken zijn gerecenseerd door

Saskia Schouten

Dertig korte overdenkingen en oneliners over uitspraken van Jezus. Zijn woorden uit de Bergrede en andere uitspraken van Hem in de evangeliën wijzen ons de weg naar het echte geluk.