Boekrecensies vanuit christelijk perspectief

De volgende boeken in de categorie

christelijk – nonfictie

zijn gerecenseerd:

In ‘De wonderdokter’ krijgt je aan de hand van een aantal voorvallen en het leven van arts Van Renterghem een inkijkje in de gezondheidszorg van de vorige eeuw, waar het er vaak erg primitief aan toeging. Met name boeiend voor de historisch geïnteresseerde lezer.
In ‘Schaap met vijf poten’ beschrijft Het Lam in treffende columns hoe hij de moeilijke periode van burn out heeft beleefd en doorstaan, niet alleen binnen zijn gezin, maar ook in relatie tot zijn functioneren als voorganger. Een unieke toevoeging is dat op elke column kort wordt gereageerd door zijn twee dochters, Janneke het Lam en Machteld Mantel-het Lam, die vanuit hun professie als respectievelijk huisarts en GZ-psycholoog reflecteren op hun vaders verhalen en ervaringen.
Zieken genezen vormde een belangrijk deel van het werk dat Jezus op aarde deed. Toch zijn we als gelovigen vaak terughoudend om Hem hierin na te volgen. Maar staat de gemeente van Christus er wel om bekend dat zij voor zieken bidt? -