Boekrecensies vanuit christelijk perspectief

De volgende boeken zijn gerecenseerd door

Frea Kroese

Reformatorische visie op corona vanuit de gedachte dat er een secularisatiecrisis is en dat er aan bepaalde tradities en gebruiken moet worden vastgehouden vaccinatie complot zingen kerk