Boekrecensies vanuit christelijk perspectief

De volgende boeken zijn gerecenseerd door

Frea Kroese

In deze op rijm geschreven kinderbijbel loopt het reddingsplan van God als een rode lijn door de verhalen heen. De bijbel begint bij het verhaal van Genesis en eindigt bij de Hemelvaart van Jezus. Door het prachtig vormgegeven boek heen worden Bijbelse sleutelverhalen uitgelicht. Zo leren kinderen het verhaal van Gods liefde kennen.
Maria en Astrid zijn een identieke tweeling die elkaar door dik en dun helpen. Door een ongeluk kan Maria niet op tijd bij haar nieuwe baan beginnen. Astrid en zij beramen een plan dat Astrid de eerste tijd voor haar waarneemt zonder iets tegen de werkgever te zeggen. Dat levert natuurlijk spannende en hilarische situaties op.
Ruth voelt zich eenzaam en verlaten wanneer ze op de leeftijd van 33 weer bij haar ouders intrekt. Weduwe, schulden en een tienerdochter maken dat ze liever haar bed niet meer uit komt. Langzaam leert ze de draad weer op te pakken en contacten te leggen met anderen.
Is er een nieuwe manier om de Bijbel te lezen, naar deze verhalen te luisteren, zodat ze weer gaan spreken? Inez vraagt het haar broer Jos, theoloog. Dit boek is het verslag van haar zoektocht naar deze vergeten verhalen, die haar op een andere manier inspireren.
“Enerzijds wil ik de Kerk dienen en pastoraal zijn en zo ook werken, maar anderzijds wil ik intellectueel actief blijven en schrijven,”. Hij is inmiddels 75 jaar en veelbesproken. Fahner heeft op een integere en open manier een portret van Bodar geschreven dat alleszins het lezen waard is.
In 2016 wordt Petr Jasek in Khartoem, de hoofdstad van Sudan, gearresteerd op het vliegveld, vlak voordat hij terug naar huis zou vliegen. Hij was al tien jaar degene die leiding gaf aan het werk van Stem der Martelaren in Afrika. En nu was het misgegaan en beschouwde de Sudanese regering hem als spion.
Onlusten. Onthoofdingen. Oorlogen. De Arabische wereld is de grootste brandhaard van deze tijd. Tegelijk zijn hier, in de bakermat van de menselijke beschaving, de meest meeslepende en hoopvolle verhalen te horen. Verhalen die de lezer helpen om de nooit opdrogende stroom nieuwsberichten een gezicht te geven.
Benno Zuiddam neemt ons mee naar mensen in de vroege kerkgeschiedenis. Hij laat ons meemaken wat zij meemaken en nadenken over keuzes die zij soms gedwongen waren te maken en soms in alle vrijheid maakten. En vervolgens laat hij ons nadenken over onze eigen keuzes in onze eigen cultuur en omstandigheden.