Boekrecensies vanuit christelijk perspectief

De volgende boeken in de categorie

christelijk – nonfictie

zijn gerecenseerd:

Richard Wurmbrand en zijn echtgenote Sabine groeiden op in Roemenië. Ze waren beiden van Joodse afkomst en daarbij overtuigde atheïsten. Bepaald niet de mensen van wie je zou verwachten dat ze zouden uitgroeien tot getuigen van Christus. Toch is dat gebeurd. Allebei kwamen ze tot bekering en daarna werden ze evangelisten in hun omgeving. Iets dat levensgevaarlijk was en ze na verloop van tijd dan ook achter de tralies bracht.
Geloof kan bergen verzetten. Klaus-Dieter en Kathinka stappen vol geloof in de uitdaging om een ziekenhuis in het Andesgebergte te bouwen. Het verhaal laat zien hoe God harten opent en hoe Hij nabij is tijdens tegenslagen.
Het huis van de islam heeft 9 kamers. Dit zijn gebieden met een eigen geschiedenis en eigen cultuur binnen de islamitische cultuur. In elk van deze gebieden vinden niet alleen de laatste 20 jaar maar ook in de eeuwen ervoor opmerkelijke gebeurtenissen plaats. David Garrison vertelt deze persoonlijke geschiedenissen en hoe hun stammen geraakt worden door de bijzondere liefde en genade van God.
Jezus heeft ons in de Bijbel opgeroepen Zijn bediening voort te zetten. Hij roept ons discipel van Hem te zijn. Daarvoor hebben we het nodig dat ons geloof groeit. Of, zo zegt Wilkin het: je geloof moet in beweging zijn.
“Als je denkt dat het christelijk geloof nauwelijks de moeite waard is om door een weldenkend mens serieus genomen te worden, dan is dit boek voor jou geschreven,” schrijft Tim Keller in zijn ‘Woord Vooraf’. Alle vragen en opmerkingen die niet-gelovigen ooit tegen mij maakten, komen langs en worden vervolgens tegen een redelijk en helder licht gehouden.
Opstand tegen God is meer dan een biografie. Hitchens legt voortdurend verbanden tussen verleden en heden. Op grond van plausibele argumenten betoogt hij dat een land waarin de invloed van het christendom afneemt, zal degenereren.
“Niemand heeft mij ooit verteld dat verdriet hetzelfde gevoel geeft als angst.” Met deze nadenker begint Lewis dit boekje waarin menselijke gevoelens van verdriet naar aanleiding van een sterfgeval centraal staan. Wat is dit verdriet? Wat voor gevoelens maakt het los in een mens? Wat doet de dood met jou? Wat doet het met je geloof?
In Volg mij wordt uitleg gegeven over de Bijbel aan mensen, met name jongeren, die meer willen weten over het geloof. Op een toegankelijke manier legt de auteur uit hoe het allemaal in elkaar steekt.