Boekrecensies vanuit christelijk perspectief

De volgende boeken in de categorie

christelijk – nonfictie

zijn gerecenseerd:

Charles Spurgeon geldt als een van de grootste predikers die de negentiende eeuw heeft voortgebracht en zijn boeken worden nog steeds veel gelezen. In zijn dagen preekte hij voor menigten van duizenden gelovigen en dat met zegen. Hij was een fenomeen dat contacten onderhield met belangrijke staatslieden en kunstenaars, maar tegelijk bleef hij een man van het volk. Een groot prediker, maar tegelijk een kwetsbaar mens. Een man die het grootste deel van zijn leven te kampen had met depressieve gevoelens. Hij werd er regelmatig door gekweld en sprak en schreef daar tamelijk vrijmoedig over.
Lichtstralen uit het Woord bevat voor elke dag een Bijbeltekst uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Er wordt een stukje geschreven over de tekst en onderaan de bladzijden staan verwijzingen naar te lezen gedeeltes uit het Nieuwe en Oude Testament. Doordat de stukjes kort en duidelijk zijn, nodigt het uit om er elke dag een stukje uit te lezen.
Wat beweegt iemand om naar een ver land te reizen om kinderen te helpen? Ingrid Wilts vertelt open en eerlijk hoe ze de beslissing neemt om deze stap te zetten. Maar het wordt haar niet makkelijk gemaakt. Blijf je dan nog op God vertrouwen?
Aan de hand van doodgewone dingen uit het leven schrijft Pieter Both bemoedigende dagboekstukken over Jezus, de Heilige Geest, moeilijke momenten, geloven, vieren en beleven.
In ‘De wonderdokter’ krijgt je aan de hand van een aantal voorvallen en het leven van arts Van Renterghem een inkijkje in de gezondheidszorg van de vorige eeuw, waar het er vaak erg primitief aan toeging. Met name boeiend voor de historisch geïnteresseerde lezer.
In ‘Schaap met vijf poten’ beschrijft Het Lam in treffende columns hoe hij de moeilijke periode van burn out heeft beleefd en doorstaan, niet alleen binnen zijn gezin, maar ook in relatie tot zijn functioneren als voorganger. Een unieke toevoeging is dat op elke column kort wordt gereageerd door zijn twee dochters, Janneke het Lam en Machteld Mantel-het Lam, die vanuit hun professie als respectievelijk huisarts en GZ-psycholoog reflecteren op hun vaders verhalen en ervaringen.