Boekrecensies vanuit christelijk perspectief

De volgende boeken zijn gerecenseerd door

Sjoerd Veenman

John Whitmore Winslow is de veelbelovende 21-jarige zoon van Octavius, fijngevoelig en intelligent. Vader beschrijft het verborgen geloofsleven van zijn zoon in de hoop dat andere jonge mensen erdoor opgebouwd worden,
Charles Spurgeon geldt als een van de grootste predikers die de negentiende eeuw heeft voortgebracht en zijn boeken worden nog steeds veel gelezen. In zijn dagen preekte hij voor menigten van duizenden gelovigen en dat met zegen. Hij was een fenomeen dat contacten onderhield met belangrijke staatslieden en kunstenaars, maar tegelijk bleef hij een man van het volk. Een groot prediker, maar tegelijk een kwetsbaar mens. Een man die het grootste deel van zijn leven te kampen had met depressieve gevoelens. Hij werd er regelmatig door gekweld en sprak en schreef daar tamelijk vrijmoedig over.
In ‘De wonderdokter’ krijgt je aan de hand van een aantal voorvallen en het leven van arts Van Renterghem een inkijkje in de gezondheidszorg van de vorige eeuw, waar het er vaak erg primitief aan toeging. Met name boeiend voor de historisch geïnteresseerde lezer.
De Nederlandse kolonisten in Batavia hebben Hollandse meisjes nodig, om Hollandse kinderen te baren. Maria belandt in de vestingstad in opbouw en wordt daar al snel uitgehuwelijkt. Een saai leven lijkt in het verschiet, maar al na anderhalf jaar is ze weduwe. En daarna ruikt ze aan de vrijheid.
In de zestiende eeuw was Den Haag, vooral in en om het Binnenhof, een centrum van macht. Als er een koopman om het leven wordt gebracht, lijkt het in eerste instantie duidelijk dat de nog maar vijftien jaar jonge Frederik van Leuven daar meer van weet. Adriaan Oem, die als aanklager bij het Hof van Holland de jurisdictie heeft over moordzaken, gaat op onderzoek uit.