Boekrecensies vanuit christelijk perspectief

De volgende boeken van auteur

Austin, Lynn

zijn gerecenseerd:

Manasse deel 1. Manasse, de zoon van Hizkia, is koning van Juda. Hij heeft het geloof van zijn voorouders verlaten en zoekt zijn heil bij afgoden. Een grote groep mensen die trouw wil blijven aan de God van Abraham, Izak en Jakob is vanuit Juda naar Egypte vertrokken, om daar te wonen en zich te bezinnen op de toekomst. Hierbij zijn ook Amarja, de broer van Manasse en Jozua, bouwmeester en vriend van Amarja. In Egypte wordt Amarja tot koning gekroond. Jozua zit vol haat en wraakgevoelens. Hij bereidt de mannen voor op een aanval op Manasse. In Egypte beginnen sommigen te wennen aan het leven daar en verlangen niet meer terug naar Juda. Maar dan komt er de kans om wraak te nemen....
Abby McLeod vliegt naar Israël om mee te doen in een archeologisch project. Ze vlucht uit haar situatie nadat haar man er met een collega van hem vandoor is gegaan. Ze sluit vriendschap met de projectleidster Hannah Rahov, een Israëlische archeologe. Bij de opgravingen maken ze kennis met Lea, een joodse uit de eerste eeuw van Christus.
Als Mike Dolan te horen krijgt dat hij ongeneeslijk ziek is, besluit hij -als de ziekte de overhand zal krijgen- een eind aan zijn leven te maken. Hij is van plan om met zijn vliegtuig tegen een berg te vliegen en zo een ongeluk te simuleren. Hij wil zijn familie sparen; ze mogen niet weten dat hij nog maar kort te leven heeft.
Dit boek gaat over het leven van Hizkia als kind en jong volwassene. Hizkia groeit op in een tijd vol geweld en afgodendienst. Het volk van Juda keert zich af van hun God. Hoewel Jesaja hen probeert weer op het rechte pad te krijgen, vinden zijn profetieën geen gehoor bij vorst en volk. Maar als kind geconfronteerd met de gruwel van het kinderoffer, zoekt Hizkia naar meer.