Boekrecensies vanuit christelijk perspectief

De volgende boeken van auteur

Kamp, Wilkin van de

zijn gerecenseerd:

Als mensen hebben we allemaal dromen, maar ook God heeft een droom: een wereld vol van Zijn liefde, die Hij door kan geven aan mensen en die mensen ook aan elkaar geven. Om dit te realiseren heeft Hij een prachtig heilsplan gemaakt en dit plan is Hij volop aan het uitwerken.
In deze Bijbelstudie ga je op reis langs de zeven wonderen van het kruis. Jullie gaan ontdekken op welke wijze Jezus’ bloed heeft gevloeid en wat dit voor jou persoonlijk betekent. Je gaat zien wat de reikwijdte van het offer is, dat Jezus bracht om jou te vergeven, te verlossen, te reinigen, te genezen, te bevrijden, je met God te verzoenen en je een heel nieuw leven te geven.
Een luxe uitgevoerd cadeauboek ligt voor me, met foto's van Glenn van der Mull. Indrukwekkende foto's over de zeven maal dat het bloed van Jezus vloeide. Wilkin van de Kamp schreef de teksten over het lijden en sterven van Jezus. Zoals we hem als auteur kennen zijn ook deze teksten Bijbels onderbouwd en raken ze direct je hart.
De laatste 18 uur van het leven van Jezus Christus, Zijn lijden en sterven zijn indrukwekkend. Juist in de veertigdagentijd, zes weken voor Pasen, krijgt dit lijdensevangelie extra aandacht in kerken, tijdens de prediking of bij christenen in hun stille tijd. 'Het zevenvoudig geschenk' is een veertigdagenboek, dat christenen in deze periode kunnen gebruiken.
In deze glossy staat het grote plan van God van begin tot eind beschreven. Waar God begon, hoe de Satan tegen Hem in opstand kwam, hoe de schepping goed was en hoe door toedoen van Satan de mens verviel tot zonde. De aankondiging van de komst van de Messias Jezus Christus werd een droom van het volk Israël, die God begon met de roeping van Abraham. Toen Hij kwam herkenden velen Hem niet, maar het plan van God ging door.
Vele christenen geven God een rol in hun leven. Daarbij proberen ze zelf de controle over hun leven te bewaren. In dit boek is het hoofdthema dat deze houding een verkeerde is. Niet God moet een rol spelen in ons leven, maar wij moeten een rol spelen voor God. Hij is de regisseur en we moeten leren Zijn stem te verstaan en te gehoorzamen.