Boekrecensies vanuit christelijk perspectief

De volgende boeken van auteur

Kamp, Wilkin van de

zijn gerecenseerd:

In deze Bijbelstudie ga je op reis langs de zeven wonderen van het kruis. Jullie gaan ontdekken op welke wijze Jezus’ bloed heeft gevloeid en wat dit voor jou persoonlijk betekent. Je gaat zien wat de reikwijdte van het offer is, dat Jezus bracht om jou te vergeven, te verlossen, te reinigen, te genezen, te bevrijden, je met God te verzoenen en je een heel nieuw leven te geven.
Jezus heeft ons in de Bijbel opgeroepen Zijn bediening voort te zetten. Hij roept ons discipel van Hem te zijn. Daarvoor hebben we het nodig dat ons geloof groeit. Of, zo zegt Wilkin het: je geloof moet in beweging zijn.
In deze glossy staat het grote plan van God van begin tot eind beschreven. Waar God begon, hoe de Satan tegen Hem in opstand kwam, hoe de schepping goed was en hoe door toedoen van Satan de mens verviel tot zonde. De aankondiging van de komst van de Messias Jezus Christus werd een droom van het volk Israël, die God begon met de roeping van Abraham. Toen Hij kwam herkenden velen Hem niet, maar het plan van God ging door.