Boekrecensies vanuit christelijk perspectief

De volgende boeken van auteur

Kamp, Wilkin van de

zijn gerecenseerd:

In deze Bijbelstudie ga je op reis langs de zeven wonderen van het kruis. Jullie gaan ontdekken op welke wijze Jezus’ bloed heeft gevloeid en wat dit voor jou persoonlijk betekent. Je gaat zien wat de reikwijdte van het offer is, dat Jezus bracht om jou te vergeven, te verlossen, te reinigen, te genezen, te bevrijden, je met God te verzoenen en je een heel nieuw leven te geven.
Jezus heeft ons in de Bijbel opgeroepen Zijn bediening voort te zetten. Hij roept ons discipel van Hem te zijn. Daarvoor hebben we het nodig dat ons geloof groeit. Of, zo zegt Wilkin het: je geloof moet in beweging zijn.
In deze glossy staat het grote plan van God van begin tot eind beschreven. Waar God begon, hoe de Satan tegen Hem in opstand kwam, hoe de schepping goed was en hoe door toedoen van Satan de mens verviel tot zonde. De aankondiging van de komst van de Messias Jezus Christus werd een droom van het volk Israël, die God begon met de roeping van Abraham. Toen Hij kwam herkenden velen Hem niet, maar het plan van God ging door.
Wilkin van de Kamp neemt ons in dit boek mee naar het Joodse huwelijk in de tijd van het Oude Verbond. Wat een prachtige relatie kunnen een man en vrouw opbouwen. En wat neemt de seksuele omgang met elkaar daar een mooie plaats bij in. Ook schrijft hij over het Hooglied en de waarde van een goede seksuele relatie.
Dit boekje is een vervolg op 'Wie je bent in Christus', maar kan prima als 'zelfstandig' boek gelezen worden. In het voorwoord schrijft Van de Kamp dat hij "je wil helpen ontdekken hoe God echt naar je kijkt en af te rekenen met Godsbeelden die niet overeenstemmen met het beeld dat Jezus ons van God heeft geschetst". Van de Kamp neemt dus de Bijbel als basis, maar beperkt zich niet tot de uitspraken van Jezus. De gebruikte teksten komen uit de hele Bijbel. Het boek telt 25 hoofdstukken, die lang genoeg (maar niet té lang) zijn om dagelijks in je stille tijd te overdenken.
Een luxe uitgevoerd cadeauboek ligt voor me, met foto's van Glenn van der Mull. Indrukwekkende foto's over de zeven maal dat het bloed van Jezus vloeide. Wilkin van de Kamp schreef de teksten over het lijden en sterven van Jezus. Zoals we hem als auteur kennen zijn ook deze teksten Bijbels onderbouwd en raken ze direct je hart.