Boekrecensies vanuit christelijk perspectief

De volgende boeken van auteur

Kamp, Wilkin van de

zijn gerecenseerd:

Jezus heeft ons in de Bijbel opgeroepen Zijn bediening voort te zetten. Hij roept ons discipel van Hem te zijn. Daarvoor hebben we het nodig dat ons geloof groeit. Of, zo zegt Wilkin het: je geloof moet in beweging zijn.
In deze glossy staat het grote plan van God van begin tot eind beschreven. Waar God begon, hoe de Satan tegen Hem in opstand kwam, hoe de schepping goed was en hoe door toedoen van Satan de mens verviel tot zonde. De aankondiging van de komst van de Messias Jezus Christus werd een droom van het volk Israël, die God begon met de roeping van Abraham. Toen Hij kwam herkenden velen Hem niet, maar het plan van God ging door.
Wilkin van de Kamp neemt ons in dit boek mee naar het Joodse huwelijk in de tijd van het Oude Verbond. Wat een prachtige relatie kunnen een man en vrouw opbouwen. En wat neemt de seksuele omgang met elkaar daar een mooie plaats bij in. Ook schrijft hij over het Hooglied en de waarde van een goede seksuele relatie.
Dit boekje is een vervolg op 'Wie je bent in Christus', maar kan prima als 'zelfstandig' boek gelezen worden. In het voorwoord schrijft Van de Kamp dat hij "je wil helpen ontdekken hoe God echt naar je kijkt en af te rekenen met Godsbeelden die niet overeenstemmen met het beeld dat Jezus ons van God heeft geschetst". Van de Kamp neemt dus de Bijbel als basis, maar beperkt zich niet tot de uitspraken van Jezus. De gebruikte teksten komen uit de hele Bijbel. Het boek telt 25 hoofdstukken, die lang genoeg (maar niet té lang) zijn om dagelijks in je stille tijd te overdenken.
Een luxe uitgevoerd cadeauboek ligt voor me, met foto's van Glenn van der Mull. Indrukwekkende foto's over de zeven maal dat het bloed van Jezus vloeide. Wilkin van de Kamp schreef de teksten over het lijden en sterven van Jezus. Zoals we hem als auteur kennen zijn ook deze teksten Bijbels onderbouwd en raken ze direct je hart.
Centraal in dit prachtige boek staat psalm 23. De ondertitel is: De genezende kracht van psalm 23. Als je denkt dat je deze psalm goed kent omdat je hem al jarenlang zingt, moet je beslist dit boek lezen. Maar ook voor mensen die nog niet lang geloven is het bemoedigend. Wilkin gaat vooral in op de situatie van de herder met zijn schapen in de tijd van de Bijbel. Aukje vertelt aan de hand van de psalm haar ziektegeschiedenis.
Wat doen woorden met een mens? Je kunt je tong zowel positief als negatief gebruiken. Alles wat uit je mond komt heeft gevolgen. Dit boek van Wilkin van de Kamp gaat in op de gevolgen van je spreken. Wat doet het met je als je vader tegen je zegt: ‘Met jou wordt het nooit wat?’. De invloed van die woorden kan niet alleen hard aankomen, maar ook een hart beroeren zodat er een laag zelfbeeld ontwikkeld wordt.
De laatste 18 uur van het leven van Jezus Christus, Zijn lijden en sterven zijn indrukwekkend. Juist in de veertigdagentijd, zes weken voor Pasen, krijgt dit lijdensevangelie extra aandacht in kerken, tijdens de prediking of bij christenen in hun stille tijd. 'Het zevenvoudig geschenk' is een veertigdagenboek, dat christenen in deze periode kunnen gebruiken.