Boekrecensies vanuit christelijk perspectief

14054

14054

Auteur

Type boek

Recensie

Datum

Waardering

Boer, Jildert de

Verdieping

Saskia Schouten

10-05-2014

5 Stars

 

BESTEL

Recensie

In dit boek behandelt de auteur zeer uitgebreid het werk van de Heilige Geest. Er wordt benadrukt dat Gods Woord de norm is waaraan alles getoetst moet worden. De Heilige Geest zal nooit iets influisteren wat tegen de Bijbel ingaat. Gods Woord is allesbeslissend. Doordat er mensen zijn die de Bijbel onvoldoende kennen, kan het gebeuren dat zij makkelijk meegaan met hypes en bewegingen waarin dingen gebeuren die je niet in de Bijbel terugvindt.

Het boek is overzichtelijk verdeeld in delen die uit hoofdstukken bestaan. De Bijbelteksten staan tussen de tekst, zodat de lezer die daar behoefte aan heeft, direct de betreffende tekst op kan zoeken. Aan de orde komen o.a. de doop in de Geest, de gaven van de Geest, de vrucht van de Geest, spreken in tongen, genezing, de Geestesgaven, genezing en leven door de Geest.

De Geest wil leiden naar een rein en heilig leven, onbesmet van de wereld. Vergelijk het met Noach die de ark met pek bestreek zodat het water niet binnen kon komen. Zo moeten wij erop letten dat ‘het water van de wereld’ niet doorsijpelt in ons denken waardoor wereldse invloeden kunnen binnendringen.

Er is een verschil of Gods Geest bij je is en aan jou een werk doet, of dat Hij in jou woont en met jou en door jou kan  werken. Dan zorgt Hij ervoor dat er stromen van levend water uit je binnenste vloeien. Het gebed: Heer, maak mij een kanaal van Uw zegen, kunnen we beter vervangen door: Heer, laat mij een bron zijn van Uw levend water. Een kanaal staat namelijk op zichzelf en is dus een dood ding, steriel, strak en door mensen gegraven. Kanalen zijn voorspelbaar en niet verrassend. Gods Geest werkt nooit op dezelfde manier, dus kunnen we er beter naar verlangen om een bron te zijn, waaruit een rivier ontspringt, vol van energie en krachtige stroming. Dan ben je betrokken en word je actief ingeschakeld. Als je gedoopt bent in en vervuld bent met de Heilige Geest, dan werkt God in je en kun je mensen bereiken.

We moeten naar de gaven streven; ze zijn tot opbouw van de gemeente en tot welzijn van allen.
De satan doet er alles aan om ons te laten geloven dat de gaven voor vroeger waren of voor later zijn. Met tekstverwijzingen geeft de auteur aan hoe het werkelijk in elkaar steekt. Boze geesten komen ook aan de orde. Zoals de vraag of de engel bij het badwater van Betesda een boze geest was of een engel van God. Er wordt een hoofdstuk gewijd aan de vroege en de late regen., vuur van de Geest of van de boze. Het is een zeer verhelderend boek in klare taal geschreven dat ik iedereen kan aanraden die meer wil weten over de Heilige Geest.

 

Jouw waardering

Geef jouw waardering voor dit boek:

 Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *