Boekrecensies vanuit christelijk perspectief

De volgende boeken van auteur

Selles-ten Brinke, Nieske

zijn gerecenseerd:

Samenleesboek over pleegzorg. In dit boek komen vijf verhalen van pleegkinderen aan de orde. Het zijn op zichzelf staande verhalen van kinderen in verschillende situaties. De gevoelens van het pleegkind worden realistisch beschreven. Na elk verhaal staan vijf vragen om over door te praten.