Boekrecensies vanuit christelijk perspectief

De volgende boeken van auteur

.Diverse auteurs

zijn gerecenseerd:

Dit boekje staat vol met gedachten en gebeden voor de 40-dagentijd. Als basis is de reis van Dag Hammerskjöld gebruikt, een route door Lapland die hij te voet aflegde van 100 kilometer. Van deze reis staan mooie foto’s in het boekje. Op die route staan stenen met ‘uitspraken’ om over na te denken.
Er is de laatste tijd behoorlijk wat belangstelling voor apologie, de verdediging van de christelijke leer. Iets dat zonder twijfel te maken heeft met de afnemende betekenis van het christelijke geloof in het leven van veel mensen. In een maatschappij waarin dit geloof steeds minder publieke betekenis krijgt, worden christenen steeds vaker ‘gedwongen’ om verantwoording af te leggen van wat ze geloven.
In dit mooi uitgevoerde boekje staan korte stukjes die ideaal zijn om te lezen als je even een moment koffiepauze hebt. Er staan prikkelende gedachten in, een recept, korte overdenkingen en gedichten. Dit alles gelardeerd met mooie foto’s. Er staan bijdragen in van verschillende schrijvers.
Oude, bekende verhalen komen opnieuw tot leven doordat gekozen is voor een andere vertelstijl: in plaats van een verteller die het woord heeft, beleef je het verhaal door de ogen van een persoon uit dat verhaal. Het verhaal van de eerste moord wordt bijvoorbeeld geschreven vanuit de dader Kaïn. Op deze manier ben je deelnemer aan het verhaal. Bij de verhalen over het leven van Jezus, reis je als het ware met Hem mee.
De inhoud van dit boek is een cursus Hebreeuws. De motivatie van de schrijvers is het bevorderen van de mondigheid van de lezer en een laagdrempelige cursus voor mensen van 8 tot 88 te zijn. In feite is het een vorm van bijbelstudie. Behandeld worden de 22 letternamen aaneengeregen tot een verhaal over de uittocht uit Ur, Egypte en Babel. Hiernaast wordt nog een aantal andere onderwerpen aan de orde gesteld. Er staan ook veel interessante wetenswaardigheden in het boek.