Boekrecensies vanuit christelijk perspectief

De volgende boeken van auteur

Slagter, Peter

zijn gerecenseerd:

Het Woord van God bevat geestelijke rijkdom, grote schatten. In Spreuken 16 vers 20 staat: “Wie verstandig omgaat met het Woord, zal het goede vinden.” Met deze intentie licht Peter Slagter een aantal van die schatten toe. Onderwerpen die worden besproken zijn: De grootheid van God, Immanuel, gelijkenissen, genade, rijkdom, de wet en nog vele andere thema’s.
De Bijbel is een boek waarin Gods plan voor mensen duidelijk wordt gemaakt. Dat is iets om blij van te worden. In dit boek wordt in maar liefst 27 hoofdstukken een aantal thema’s uit de Bijbel toegelicht. De kracht van God is het eerste thema, uitgelegd aan de hand van de strijd tussen David en Goliath.
Dit boekje uit de serie Morgenrood gaat over de tegenstander van God, satan en zijn helpers. Gods plan met de wereld is satans werkveld. Zijn doel is dit plan te verstoren; hij weet dat hij niet meer kan winnen, dat God sterker is. De Bijbel vertelt ons hoe we hiermee moeten omgaan en leert ons zijn misleidingen te herkennen.
In dit boekje zijn een aantal overdenkingen opgenomen die de lezer willen laten delen in het heil dat God ons wil brengen. De overdenkingen zijn soms bemoedigend, belerend, waarschuwend, opwekkend; soms met een lichte toon, soms diepgaand.
Dit boekje uit de Morgenrood-serie heeft als uitgangspunt dat de Bijbel het Woord van God is en daarom autoriteit heeft voor gelovigen. Als we kijken naar de wetenschap, merken we direct dat er veel tegenstellingen zijn.