Boekrecensies vanuit christelijk perspectief

De volgende boeken van auteur

Bijl, Jolande

zijn gerecenseerd:

Wat me het meest aan het denken gezet heeft in dit boek over hoe God door dromen heen iets tegen mensen zegt, is de opvatting dat je door een droom op zoek gaat naar de betekenis van die boodschap, en dat de weg naar die betekenis meer oplevert in je relatie met God dan de uiteindelijke betekenis. Dit wordt weersproken door getuigenissen in het boek waarin de betekenis direct gegeven wordt en iemand door de betekenis van zijn of haar droom, de relatie met God begint.