Boekrecensies vanuit christelijk perspectief

De volgende boeken van auteur

Bickle, Mike

zijn gerecenseerd:

Een aantal vooronderstellingen, die Mike Bickle tegenkwam in zijn leven, heeft hem er mede toe gedreven een nieuwe boodschap te brengen aan de Gemeente van Jezus Christus. Vooronderstellingen waarvan Hij meende dat ze de groei naar de juiste bestemming in de weg staan. Zijn eigen uitgangspunten moeten deze vooronderstellingen teniet doen en de Gemeente laten zien waar het bij God nu werkelijk om draait in deze tijd.
God zelf heeft verlangens in ons hart gelegd. Veelal worden ze op een verkeerde wijze gebruikt. Als we dit ervaren gaan we vaak proberen deze verlangens te onderdrukken. Maar God zelf wil ons erop wijzen dat we verlangens ook ten goede kunnen gebruiken. Verlangens op zich zijn niet slecht, alleen het vervullen van die verlangens op een ongoddelijke manier. In dit boekje worden zeven verlangens besproken.
Dit boekje behandelt allerlei facetten van het Bijbelse vasten. 'Vasten beantwoordt onze roep naar méér van God. Het is een gift van Hem, een mysterie waarin we Hem ontmoeten. Als we uit vrije wil kiezen om zwak te worden door vasten, ontvangen we geestelijke kracht in onze wandel met God. Hij wil dat ons verlangen naar Hem de boventoon voert in ons leven.'
Als ondertitel heeft dit boek: Groeien in hartstochtelijke liefde voor God. Daarmee wordt al veel gezegd over de inhoud. De hele inhoud van het boek is gericht op het beter begrijpen van Gods liefde voor ons als mens. Door te ervaren welke liefde wij zelf ontvangen van God, kunnen wij Hem ook in liefde benaderen en ontstaat er een wederzijdse liefdesband.