Boekrecensies vanuit christelijk perspectief

De volgende boeken van auteur

Voorberg, Rikko

zijn gerecenseerd:

De Manipulator is een boek over Jacob, een bekende Bijbelse persoon. Zijn levensverhaal staat beschreven in Genesis. Hij is er één van een tweeling, een moederskindje, een listige onderhandelaar, een bedrieger die wordt bedrogen, een vluchteling die uiteindelijk worstelt met God zelf. Elk hoofdstuk begint met een Bijbelgedeelte, zonder nummering van de verzen. Het versterkt het idee dat het oeroude verhaal een literaire lading heeft die alle mensen zal aanspreken, niet alleen gelovigen. De auteurs spiegelen het leven van Jacob aan praktische voorbeelden uit hun eigen leven.