Boekrecensies vanuit christelijk perspectief

De volgende boeken van auteur

Paas, Steven

zijn gerecenseerd:

Hoe verhoudt God zich tot de volken in deze wereld? Is er bij Hem geen "aanzien des persoons', maar toch nog wel "aanzien des volks'? Hoe lezen wij de Bijbel? In hoeverre dienen wij het Nieuwe Testament te gebruiken om het Oude Testament te duiden? Wat is de plaats van Christus in de theologie? Meer dan 10 auteurs bespreken deze onderwerpen in dit boek.
‘Voor het evangelie zijn alle volken gelijk’ is de ondertitel van dit boek. Daarmee geeft Steven Paas direct zijn standpunt weer. In dit boek legt hij uit dat zijn sympathie voor Israël voor hem vanzelfsprekend is, dat hij liefde heeft voor zijn Joodse naaste. Maar sinds het verlossingswerk van Christus heeft elk mens Hem nodig om tot wedergeboorte te komen, daarin verschilt een Jood niet van enig ander mens.
De liefde voor Jezus Christus staat voorop in dit nieuwe boek, een vervolg op het Engelstalige werk over zionisme dat eerder verscheen. Dit uitgangspunt noemt Paas in zijn inleiding. Maar aangezien het Joodse volk Jezus verwerpt, is het onmogelijk om te geloven dat dit volk in onze tijd een andere positie heeft dan welk ander volk ook. Immers, zonder Christus is er geen behoud.
De ondertitel van dit Engelstalige boek: A servant of God in Africa before the rise of western colonialism. Het leven van Johannes Rebmann wordt in dit boek beschreven. Uitgebreid lees je over de jeugd en de beslissing van Rebmann om de zending in te gaan. Hij volgt jarenlang een studie in Basel en maakt een reis via Nederland naar Londen. Dan volgt de vraag: waarheen wordt Rebmann uitgezonden?
De vraag die centraal staat is: Wat is de positie van Israël en van de Joden? Hierbij richt hij zich vooral op de visie van de zogenaamde Zionisten. Wel brengt dat meteen een probleem met zich mee, want wat is een Zionist? Paas neemt de lezer mee door heel de kerkgeschiedenis om deze vraag te beantwoorden.