Boekrecensies vanuit christelijk perspectief

14062

14062

Auteur

Type boek

Recensie

Datum

Waardering

Paas, Steven

Roman

Cora van Dijk

30-05-2014

4.5 out of 5 stars

 

BESTEL

Recensie

De liefde voor Jezus Christus staat voorop in dit nieuwe boek, een vervolg op het Engelstalige werk over zionisme dat eerder verscheen. Dit uitgangspunt noemt Paas in zijn inleiding. Maar aangezien het Joodse volk Jezus verwerpt, is het onmogelijk om te geloven dat dit volk in onze tijd een andere positie heeft dan welk ander volk ook. Immers, zonder Christus is er geen behoud. Het Israëlisme heeft een grote waardering voor het Judaïsme, een religie die Jezus Christus niet accepteert als Verlosser en Messias. Dit boek bevat een uitwerking van het historisch ontstaan en het gevaar van Israëlisme.

In overzichtelijke hoofdstukken worden diverse onderwerpen met betrekking tot Israël behandeld. De hele kerkgeschiedenis passeert de revue, maar ook is er bijvoorbeeld aandacht voor de huidige situatie van het land Israël. Daarbij is ook ruimte gemaakt voor de moeilijke situatie van de Palestijnse bevolking van het land. Ook de Holocaust komt aan bod, met de gevolgen hiervan. Wel zit er een behoorlijke overlap tussen de hoofdstukken, er is veel sprake van herhaling van feiten.

Het beste is het om dit boek met de Bijbel ernaast te lezen. Daarom leent het boek zich meer voor Bijbelstudie dan dat het een leesboek is. Zelf deed ik er een maand over om het door te nemen. Paas legt duidelijk de gereformeerde visie op Israël uit aan de hand van Bijbelgedeelten. Hierbij ligt de nadruk op het feit dat er voor Israël na het werk van Christus geen bijzondere plaats meer is. Dit motiveert hij door te stellen dat we veel Bijbelteksten moeten vergeestelijken. Daarmee komen we bij de kern van het probleem; wanneer je teksten letterlijk neemt, kom je uit op een andere visie aangaande Israël, dan wanneer je de teksten vergeestelijkt. Voorbeeld: Romeinen 9 tot en met 11. Volgens de uitleg van Paas wordt hier gesproken over een nieuw Israël, namelijk Joden en heidenen die tot Christus zijn gekomen. Wanneer je echter stelt dat het hier over het fysieke Israël gaat, kun je tot volstrekt andere conclusies komen. Ook het duizendjarig vrederijk kun je letterlijk of geestelijk uitleggen, waardoor je tot verschillende conclusies komt. De uitwerking van de diverse onderwerpen is zeer nauwkeurig en goed gemotiveerd weergegeven.

Het is niet de bedoeling van Steven Paas om banden tussen christenen te breken. Ondanks het feit dat dit in het boek genoemd wordt, gebeurt het, wellicht onbedoeld, toch. Door termen te gebruiken als letterlijkheidswaan, sektarische groepen en dergelijke, worden bepaalde christenen neergezet als minderwaardig. Voor zowel de aanhangers van de visie van Paas als de aanhangers van Israëlisme is slechts één weg tot behoud: Jezus. Het past ons niet onze broeders op deze manier neer te zetten. Christus is juist dat wat ons verbindt en verschillende visies op bepaalde punten kunnen wel leiden tot verschillende kerken, maar met elkaar vormen wij slechts één gemeente, het lichaam van Christus. Ondanks het feit dat mensen niet de visie van Paas delen, is het toch mogelijk om elkaar als broeder en zuster te blijven zien. Daarom deden de kwetsende woorden in deze uitgave mij verbaasd staan. In Christus zijn wij immers één. Joden en Grieken, gereformeerden en pinkstergelovigen, katholiek en huisgemeente, kinderdoper of volwassendoper, wanneer Christus ons behoud is, zijn wij broeders en zusters. Daar waar echter iets boven het behoud in Christus belangrijker wordt geacht, mogen we pas van een sekte spreken. Dat is mogelijk met verschillende onderwerpen. Zelf werd ik eens door iemand van een pinksterkerk geen christen genoemd omdat ik niet in tongen sprak. Wanneer je iets dergelijks verheft tot het belangrijkste van het evangelie, ben je op de verkeerde weg. Ook met het duizendjarig rijk ben ik dit tegen gekomen. De man was zo vol van dit rijk, dat dat het enige nog was waar hij over sprak, Christus werd niet meer dan Jezus als toekomstige aardse koning. Het kruis was verdwenen, het volbrachte werk van Christus kreeg een tweede plek. Zo kan het ook gaan met Israëlisme.

Dit laatste is mijn persoonlijke visie. Uit het boek van Steven Paas merk ik op dat hij hier moeite mee heeft en in feite de mensen die een andere Bijbeluitleg aanhangen "ketters" vindt. Hoewel ik het in grote lijnen met zijn uitleg eens ben, is dat voor mij moeilijk te begrijpen. Evenwel kan ik een ieder aanbevelen dit boek te lezen. Het loont de moeite om hierbij Bijbelstudie te doen en je te verdiepen in dit onderwerp.

 

Jouw waardering

Geef jouw waardering voor dit boek:

[Total: 0 Average: 0]

 Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.