Boekrecensies vanuit christelijk perspectief

15071

15071

Auteur

Type boek

Recensie

Datum

Waardering

Paas, Steven

Religie

Cora van Dijk

06-06-2015

4.5 out of 5 stars

 

BESTEL

Recensie

‘Voor het evangelie zijn alle volken gelijk’ is de ondertitel van dit boek. Daarmee geeft Steven Paas direct zijn standpunt weer. In dit boek legt hij uit dat zijn sympathie voor Israël voor hem vanzelfsprekend is, dat hij liefde heeft voor zijn Joodse naaste. Maar sinds het verlossingswerk van Christus heeft elk mens Hem nodig om tot wedergeboorte te komen, daarin verschilt een Jood niet van enig ander mens.

Al eerder schreef Paas over dit onderwerp (Christian Zionism examined en Israëlvisies in beweging). Maar meer dan de vorige uitgaven is dit een boek voor iedereen. Er is laagdrempelig geschreven, voor elk mens te begrijpen, hoe in de kerkgeschiedenis over dit onderwerp gedacht werd. Met name de visie van Luther wordt uitgebreid toegelicht. Natuurlijk was er ook in het verleden al onenigheid over de positie van het Joodse volk. Hebben zij een aparte plek bij God of is deze aparte plek opgeheven door de komst van Christus? Daarbij komt dan ook de vraag op hoe men teksten uit het Oude Testament moet interpreteren: letterlijk of geestelijk. En wat dan met de teksten uit het Bijbelboek Openbaring? Ook op deze vragen gaat Paas in.

Steven Paas heeft te maken met veel weerstand vanuit medechristenen. Het siert hem dat hij in dit boek spreekt over broeders en zusters en dat hij niet, zoals ook wel gebeurt, mensen met een andere Israëlvisie valse christenen noemt. Maar hoe moeten we nu omgaan met deze verschillende visies? Persoonlijk geloof ik in wat in Romeinen 3 geschreven staat: Abraham is de voorvader van alle gelovige Joden en alle gelovigen uit de heidenen. Zij allen kunnen alleen behouden worden door het bloed van Christus. Welke plaats het Joodse volk als onze ‘oudste broeder’ heeft, kan ik alleen beantwoorden door het Oude Testament (beter: Verbond) te lezen. Ik geloof dat er profetieën zijn die nog niet in vervulling zijn gegaan, of die bezig zijn in vervulling te gaan, zoals de terugkeer naar Israël vanuit de hele wereld. Deze terugkeer is al bezig sinds 1880 en gaat in een razend tempo. Mijns inziens mogen we hierin een vervulling van een Bijbelse belofte zien. Paas noemt dit een ‘zacht’ Israëlisme. De leer van ‘de bedelingen’ is wat mij betreft een manier van kijken waarbij de geschiedenis te veel in hokjes is geplaatst. Hierover is ook binnen de aanhangers van het dispensationalisme (zij die geloven in de leer der bedelingen) veel verschil van mening. Ik geloof dat God ons wat dat betreft nog gaat verrassen….. Tot die tijd zullen er altijd meningsverschillen blijven tussen gelovigen.

Ik zou iedereen willen aanraden dit boek van Steven Paas te lezen, ook al heb je een andere visie. Daarnaast zou je het boek ‘Wake up!’ kunnen lezen (klik hier) waarin een tegenovergestelde visie wordt besproken. Mij werd eens verteld dat ik geen ware christen was omdat ik niet het juiste beeld op de toekomst had. In het boek citeert Paas een passage van Christenen voor Israël waar hetzelfde wordt beweerd. Ik ben ervan overtuigd dat onze hemelse Vader ons allen als Zijn kinderen aangenomen heeft die gewassen zijn in het bloed van Zijn Zoon, onze Heere Jezus Christus. Ongeacht onze eventuele verkeerde zienswijze op Israël en/of de toekomst.

 

Jouw waardering

Geef jouw waardering voor dit boek:

[Total: 0 Average: 0]

 7 Reacties op: Liefde voor Israël nader bekeken

 • Meta Floor schrijft:

  Van harte aanbevolen! Ik hoop dat dit boek van Steven Paas in christelijk Nederland met een open houding wordt ontvangen en gewaardeerd, en er aan zal bijdragen dat ieder mens wordt gezien als kostbaar in de ogen van God. Niemand een beetje meer, niemand een beetje minder… • Piet Guijt schrijft:

  De recensie van Cora van Dijk komt op mij heel sympathiek over. Terecht raadt zij aan dit verrassend goede boek van Paas te lezen. Het is goed om mensen aan het lezen en denken te zetten zodat men niet vooraf een bepaalde visie verwerpt die men niet eens goed bekeken en overdacht heeft. Overigens zie ik bij Cora de bekende denkfout als zou Israel onze oudste broeder zijn. Voor wie geestelijk denkt, is Jezus onze oudste broeder. • Jurriën L. Dokter schrijft:

  Het probleem met het onderwerp ‘Israel’ is dat het verwordt tot een mening, die naast andere meningen kan worden geplaatst. Dat geldt vandaag de dag in feite voor alle geloofsartikelen: het zijn meningen geworden. De regel wordt dat ieder z’n eigen waarheid mag houden, zolang je die ander maar respecteert. De opmerking die Cora maakt: “Ik geloof dat God ons wat dat betreft nog gaat verrassen. Tot die tijd zullen er altijd meningsverschillen blijven tussen gelovigen”, duidt er op dat zij in elk geval gewoon bij haar mening blijft. De verrassing die zij van God verwacht, doet er voor haar ‘zienswijze’ in feite niet toe.

  Mijn punt is, dat als je werkelijk onder leiding van Gods Geest gaat zien, wat God ook in onze tijd wil doen en welke plaats de ware Gemeente daarin heeft; je niet meer kunt geloven in een door God verordineerd herstel van het natuurlijke Israel. Maar daarnaast ontdek je ook dat Gods plan zich niet door menselijke argumenten en logica laat vaststellen. Met andere woorden: alleen de Geest kan overtuigen.

  Het verwerven van (Geestelijk!) inzicht is een kwestie van een aan God overgegeven hart. Elk religieus stelsel is mensenwerk. Dat geldt zowel voor hen die op religieuze gronden ‘voor’ – als voor hen die op religieuze gronden ‘tegen’ zijn. Dat is de reden waarom zovelen blijven hangen in hun eigen zorgvuldig opgebouwde dogma’s en leerstellingen en andere dogma’s en leerstellingen hun niets zeggen: men zoekt in feite zichzelf en niet het hart van God. Dan kun je Israel er gewoon ‘naast doen’ of niet, dus.

  http://www.koninkrijkgods.nl/ • jan slomp schrijft:

  Ik deel de visie van Steven Paas. Het Nieuwe Testament zwijgt over de toekomst van het Joodse volk.Het internationale recht en dus ook de VN behandelen de huidige staat Israel als een gewoon land. Het wordt tijd dat de theologie in navolging van Steven Paas dat ook gaat doen. • Bram Maljaars schrijft:

  Helemaal met broer Kees eens. Waren alle ‘christenen voor Israel’ maar zo. Mogen wij ons tegenover de recensente niet voelen als het echtpaar Priscilla en Aquilla tegenover Apollos? • Hugo van Woerden schrijft:

  L.S.
  Inderdaad eens sympathieke recensie van iemand die niet perse voor haar ‘eigen mening’ hoeft te vechten.
  Bedankt. • Kees Maljaars schrijft:

  Alhoewel ik de visie van Steven Paas volledig deel en daarmee niet volledig instem met de visie van de recensente, waardeer ik haar positieve toonzetting hogelijk. Hulde. En inderdaad, als wij voor God moeten verschijnen zal Hij ons niet oordelen op onze Israelvisie, maar op ons geloof in Zijn Zoon, het Lam van God dat de zonden der wereld (en niet uitsluitend van Israel) wegneemt.
  Naar mijn mening is het boek van Paas een krachtig pleidooi om ons leven niet in (onze liefde voor) Israel te zoeken, maar alleen in Christus.Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.