Boekrecensies vanuit christelijk perspectief

De volgende boeken van auteur

Lahaye, Tim

zijn gerecenseerd:

Babylon serie deel 1. Hoofdpersoon Michael Murphy is professor in Bijbelse archeologie en geeft les op de universiteit. Maar daarnaast is hij zelf graag bezig met archeologische vondsten die met de Bijbel te maken hebben. Hij hoopt nog eens een vondst te doen waarmee de waarheid van de Bijbel bewezen wordt. Door een geheimzinnige man, Methusalem, komt hij terecht in een gevaarlijk avontuur,
Babylon serie deel 1. Professor Murphy is een jonge, sportieve man, die het niet kan laten, om in te gaan op een voorstel tot het ontmoeten van een geheimzinnige figuur. Zo'n ontmoeting kan hem zijn leven kosten maar levert hem een Bijbels artefact op, dat nog niet in de publiciteit is gekomen. Na een spannend gevecht met een leeuw breekt er een tijd aan, waarin hij al zijn fysieke en mentale krachten nodig heeft
De laatste bazuin deel 2. Dit boek is het tweede deel van de serie De laatste bazuin, een serie die zich afspeelt in de eindtijd van de wereld. Vier mensen die zich tot God bekeerd hebben vormen een team, het verdrukkingscommando. Ray, zijn dochter Cloë, predikant Bruce en journalist Buck verdiepen zich in de schriften en proberen de wereld van hun tijd te begrijpen.
De laatste bazuin deel 1. In deze roman wordt een beeld geschetst over de opname van de gemeente in de laatste dagen. Ineens verdwijnen miljoenen mensen over de hele wereld. Dit wordt ons verteld via de piloot Rayford en de journalist Buck. Zij zijn achterblijvers en gaan op zoek naar de redenen van de plotselinge verdwijningen.