Boekrecensies vanuit christelijk perspectief

De volgende boeken van auteur

Spruit, Rinus

zijn gerecenseerd:

In ‘De wonderdokter’ krijgt je aan de hand van een aantal voorvallen en het leven van arts Van Renterghem een inkijkje in de gezondheidszorg van de vorige eeuw, waar het er vaak erg primitief aan toeging. Met name boeiend voor de historisch geïnteresseerde lezer.