Boekrecensies vanuit christelijk perspectief

De volgende boeken van auteur

Sonneveld, Reinier

zijn gerecenseerd:

,,DE DUIVEL IS MAAR EEN MUITEND KNECHTJE". Dat is een van de rake typeringen uit het boekje ,,Jezus in 2011" - antwoorden voor overmorgen door Reinier Sonneveld. Je vindt die kwalificatie in het hoofdstuk ,,Je ergste vijand ben je zelf" een pakkend en boeiend stuk over ,,christelijke zelfbewaking."