Boekrecensies vanuit christelijk perspectief

De volgende boeken van auteur

Sonneveld, Reinier

zijn gerecenseerd:

Sonneveld zoekt op zijn bekende grondige én toegankelijke manier naar de betekenis van het Bijbelse begrip evangelie. Wat bedoelde Jezus toen hij zei dat hij Gods rijk kwam stichten? Wat bedoelden zijn leerlingen hiermee? Hoe kan zoiets gruwelijks als een kruisiging de wereld redden?
,,DE DUIVEL IS MAAR EEN MUITEND KNECHTJE". Dat is een van de rake typeringen uit het boekje ,,Jezus in 2011" - antwoorden voor overmorgen door Reinier Sonneveld. Je vindt die kwalificatie in het hoofdstuk ,,Je ergste vijand ben je zelf" een pakkend en boeiend stuk over ,,christelijke zelfbewaking."