Boekrecensies vanuit christelijk perspectief

De volgende boeken van auteur

Koster, Koert

zijn gerecenseerd:

Theologische reflecties op vreemdeling en vluchteling. Een heldere uitleg over hoe we met vreemdelingen om moeten gaan. Vanuit de Bijbel belicht hij mensen ook vluchteling waren in een bepaalde periode in hun leven, zoals: Kain, Abraham, Lot, Ruth, David en Jezus.
Het boek begint met het persoonlijke verhaal van de auteur. Hij groeide op in een positief christelijk gezin. Hij ging theologie en filosofie studeren en ontdekte dat er vaak denigrerend over Jezus werd gesproken. Men ervoer Hem niet als Heer maar als historische figuur, een bijzonder mens en een voorbeeld. De meeste studenten hadden geen relatie met Jezus. De schrijver zegt hiervan terecht dat "als een mens niet met iemand gepraat heeft, hij ook niet over iemand kan praten."