Boekrecensies vanuit christelijk perspectief

De volgende boeken van auteur

Graafland, J.J.

zijn gerecenseerd:

Vanuit de christelijke traditie kennen we natuurlijk Franciscus van Assisi, die volgens de overlevering zelfs tot de vogels preekte, en C.S. Lewis, die in zijn ‘Het probleem van het lijden’ uitgebreid stilstaat bij het lijden dat dieren moeten ondergaan. Maar dit zijn toch uitzonderingen. Alleen al om die reden is het goed dat Graafland zich in het onderwerp ‘De Bijbel en de dieren’ verdiept. Hij noemt het bescheiden: een oriëntatie, maar geeft vervolgens veel informatie en stelt vragen als: hoe moet je als christen omgaan met dieren?