Boekrecensies vanuit christelijk perspectief

De volgende boeken van auteur

Eswine, Zack

zijn gerecenseerd:

Charles Spurgeon geldt als een van de grootste predikers die de negentiende eeuw heeft voortgebracht en zijn boeken worden nog steeds veel gelezen. In zijn dagen preekte hij voor menigten van duizenden gelovigen en dat met zegen. Hij was een fenomeen dat contacten onderhield met belangrijke staatslieden en kunstenaars, maar tegelijk bleef hij een man van het volk. Een groot prediker, maar tegelijk een kwetsbaar mens. Een man die het grootste deel van zijn leven te kampen had met depressieve gevoelens. Hij werd er regelmatig door gekweld en sprak en schreef daar tamelijk vrijmoedig over.