Boekrecensies vanuit christelijk perspectief

De volgende boeken van auteur

Bruijn, Alex de

zijn gerecenseerd:

Nieuw leiderschap - van bezitten naar delen verschijnt op een moment dat leiderschap en organiseren volop in beweging is. Niet slechts de vorm maar de ‘grammatica’ van leiderschap is aan het veranderen! Deze ontwikkeling klakkeloos omarmen of afwijzen is niet aan de orde. Bezinning en reflectie zijn nodig om gefundeerd richting te bepalen.