Boekrecensies vanuit christelijk perspectief

De volgende boeken van auteur

Brownback, Lydia

zijn gerecenseerd:

Dit boek gaat over het Bijbelboek Spreuken, toegepast op vrouwen. Met nadruk stelt de auteur dat de ware wijsheid alleen te verkrijgen is door te leven in de vreze des Heren. Er wordt een hoofdstuk gewijd aan de onschatbare wijsheid en vervolgens komen de ernstige gevolgen van de waarheid aan de orde. Vervolgens worden er zes dingen besproken die wijze vrouwen horen te doen.