Boekrecensies vanuit christelijk perspectief

De volgende boeken van auteur

Boer, Jildert de

zijn gerecenseerd:

In dit boek behandelt de auteur zeer uitgebreid het werk van de Heilige Geest. Er wordt benadrukt dat Gods Woord de norm is waaraan alles getoetst moet worden. De Heilige Geest zal nooit iets influisteren wat tegen de Bijbel ingaat. Gods Woord is allesbeslissend. Doordat er mensen zijn die de Bijbel onvoldoende kennen, kan het gebeuren dat zij makkelijk meegaan met hypes en bewegingen waarin dingen gebeuren die je niet in de Bijbel terugvindt.
In dit toegankelijk geschreven boekje belicht de auteur verschillende aspecten van het christenleven. Als wij Gods Woord spreken en ons handelen anders is, dan mist het woord (gedeeltelijk) zijn uitwerking voor onszelf en onze omgeving. Dit gegeven wordt uitgebreid aan de orde gesteld in het hoofdstuk: 'Jakobs stem en Esaus handen'.