Boekrecensies vanuit christelijk perspectief

De volgende boeken van auteur

Boer, Ds. C.P. de

zijn gerecenseerd:

Dominee De Boer heeft met dit boekje eindelijk uit de doeken gedaan wat ik zo graag in mijn oud-gereformeerde jeugd had willen weten: waarom moet ik een rok aan en waarom moet ik in de kerk een hoed op? Maar eigenlijk gaat dit boek in wezen niet over deze vraag die ongetwijfeld leeft bij de kerkelijke en reformatorische jeugd waaronder deze dominee zich beweegt