Boekrecensies vanuit christelijk perspectief

De volgende boeken van auteur

Austin, Lynn

zijn gerecenseerd:

Abby McLeod vliegt naar Israël om mee te doen in een archeologisch project. Ze vlucht uit haar situatie nadat haar man er met een collega van hem vandoor is gegaan. Ze sluit vriendschap met de projectleidster Hannah Rahov, een Israëlische archeologe. Bij de opgravingen maken ze kennis met Lea, een joodse uit de eerste eeuw van Christus.
Als Mike Dolan te horen krijgt dat hij ongeneeslijk ziek is, besluit hij -als de ziekte de overhand zal krijgen- een eind aan zijn leven te maken. Hij is van plan om met zijn vliegtuig tegen een berg te vliegen en zo een ongeluk te simuleren. Hij wil zijn familie sparen; ze mogen niet weten dat hij nog maar kort te leven heeft.
Dit boek gaat over het leven van Hizkia als kind en jong volwassene. Hizkia groeit op in een tijd vol geweld en afgodendienst. Het volk van Juda keert zich af van hun God. Hoewel Jesaja hen probeert weer op het rechte pad te krijgen, vinden zijn profetieën geen gehoor bij vorst en volk. Maar als kind geconfronteerd met de gruwel van het kinderoffer, zoekt Hizkia naar meer.