Boekrecensies vanuit christelijk perspectief

De volgende boeken van auteur

Tavernier, Kris

zijn gerecenseerd:

Tijdens de woestijnreis van de Israëlieten liet God weten dat Hij met hen meeging. De tabernakel speelde daarbij een belangrijke rol. Alle plekken en voorwerpen hadden een speciale betekenis, met als belangrijkste natuurlijk de ark. In dit boek wordt de betekenis van allerlei aspecten van de tabernakel behandeld. En niet alleen de waarde ervan tijdens het oude verbond, ook wordt vooruit gewezen naar Jezus Christus en naar onze tijd en de betekenis van de tabernakel voor ons persoonlijk leven.