Boekrecensies vanuit christelijk perspectief

De volgende boeken van auteur

Rottier, Rens

zijn gerecenseerd:

Rens Rottier, bestuurder van Driestar educatief, schreef een uniek boekje waarin hij laat zien hoe je kunt bidden vanuit het Onze Vader. In de inleiding vertelt hij dat Luthers onderwijs over het bidden hem geholpen heeft tijdens een dorre periode in zijn gebedsleven. Wat hem ook geholpen heeft is de goede raad van een predikant die erop attendeerde dat de antwoorden van de zondagen van de Heidelbergse Catechismus over het Onze Vader ook heel goed te gebruiken zijn voor het persoonlijke gebed.