Boekrecensies vanuit christelijk perspectief

De volgende boeken van auteur

Peels, H.G.L.

zijn gerecenseerd:

Schaduwkanten van het oudtestamentische Godsbeeld. Wie is de God uit het oude testament? Is Hij een wreed God, vol wraak? Kan deze God wel dezelfde God van liefde zijn die we tegenkomen in het nieuwe testament?