Boekrecensies vanuit christelijk perspectief

De volgende boeken van auteur

Oudshoorn, Carolien

zijn gerecenseerd:

GELOOF OPBOUWEN, GELOOF DELEN. Dat is een dankbare levensopdracht. Het is ook de ondertitel van een boekje 'Dichterbij' van Carolien Oudshoorn. Het schitterend uitgegeven boekje bevat praktische vingerwijzingen en raadgevingen voor het leven van alledag, in de vorm van korte, puntige overdenkingen.