Boekrecensies vanuit christelijk perspectief

De volgende boeken van auteur

Mulinde, John

zijn gerecenseerd:

John Mulinde schrijft over de veranderingen in het land Oeganda en hoe God daar Zijn werk deed. Velen komen tot geloof en heel het land verandert ook staatsrechtelijk. Momenteel is het één van de succesvolste landen in Afrika. Maar het blijft niet bij Oeganda. Wij worden allen opgeroepen met de schuld en zonden van ons eigen land tot God te gaan en voor ons land te bidden.