Boekrecensies vanuit christelijk perspectief

De volgende boeken van auteur

Macrae Burnet, Graeme

zijn gerecenseerd:

In Zijn bloedige plan neemt de schrijver ons mee naar een dorpje aan de Schotse kust, in het jaar 1869. Hoofdpersoon is Roderick Macrae, zoon van een arme pachter. Het boek bestaat uit een verzameling documenten, waarvan een door Roderick geschreven verhaal over zijn leven het belangrijkste is. Andere documenten zijn getuigenverklaringen, autopsierapporten en procesverslagen. De indruk wordt gewekt dat alles wat in het boek wordt beschreven waargebeurd is. Of dat werkelijk zo is …