Boekrecensies vanuit christelijk perspectief

De volgende boeken van auteur

Lucia, Martha

zijn gerecenseerd:

De Wachter is volgens Martha Lucia een nieuwe functie in de profetische bediening in de Kerk van deze dagen. Zij baseert deze functie voornamelijk op een tekst uit Ezechiël die woorden moet uitspreken naar het volk Israël. En op een 'zalving' die zou rusten op de stam van Issaschar, omdat van hen wordt gezegd dat zij de juiste tijden kenden en wisten wat Israël doen moest.