Boekrecensies vanuit christelijk perspectief

De volgende boeken van auteur

Hoff, B.J.

zijn gerecenseerd:

Dit is het derde en laatste deel van de serie 'De jaren in Rivierhaven". Het gaat over de jonge weduwe Rachel Brenneman en de 'buitenstaander'Jeremiah Gant. De locatie : Amish gemeenschap in de buurt van Riverhaven, Ohio, Noord- Amerika, november 1856. Rachel en Jeremiah kunnen niet trouwen omdat Jeremiah's bekering niet goedgekeurd werd door bisschop Graber. Jeremiah werkt nu als timmerman en woont met voormalige slaaf en vriend Asa bij de werkplaats. Samen zijn deze twee mannen nog actief in het werk om slaven te bevrijden.
Het tweede deel uit de serie 'De Ieren' speelt zich af in 1847. Morgan is nog altijd in Ierland, waar hij graag een school wil oprichten voor alle kinderen. Er komen nieuwe mensen in zijn leven, zoals het meisje Annie, waar hij zich over ontfermt. En Finola, een vrouw die heel mooi is, maar niet kan praten. Zelf ontsnapt hij ternauwernood aan de dood.
Dit boek is het eerste deel van een serie "De Ieren" en gaat over drie Ierse vrienden, twee mannen en een vrouw. Het speelt zich af in het Ierland rond 1850. Er heerst in Ierland hongersnood en bovendien een dodelijke koorts. Het leven is er hard, de Engelse landheren kennen geen medelijden met hun pachters. Michael besluit al vroeg naar Amerika te gaan, een stap die Morgan en Nora (nog) niet nemen.