Boekrecensies vanuit christelijk perspectief

De volgende boeken van auteur

Hitchens, Peter

zijn gerecenseerd:

Opstand tegen God is meer dan een biografie. Hitchens legt voortdurend verbanden tussen verleden en heden. Op grond van plausibele argumenten betoogt hij dat een land waarin de invloed van het christendom afneemt, zal degenereren.