Boekrecensies vanuit christelijk perspectief

De volgende boeken van auteur

Glashouwer, Willem

zijn gerecenseerd:

‘De tekenen der tijden’ van Glashouwer roept op dat terrein aangename gevoelens bij me op. Geen uitgewerkte voorspellingen, maar een uitleg van zowel oudtestamentische als nieuwtestamentische profetieën, waarbij hij er steeds voor waakt al te nadrukkelijke conclusies te trekken. Aan de andere kant maakt hij wel duidelijk dat we op een aarde leven die in zwaar weer is beland.