Boekrecensies vanuit christelijk perspectief

De volgende boeken van auteur

Clark, Randy

zijn gerecenseerd:

“Ga heen in heel de wereld, predik het evangelie en (….) hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: (….) en op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen genezen.” Marcus 16: 15-18. Dit is een van de Bijbelverzen waarin gesproken wordt over mensen die Jezus willen volgen. Aan hen worden opdrachten en beloften meegegeven die we vooral kunnen lezen in de vier evangeliën en Handelingen. Het Koninkrijk van God komt met tekenen, wonderen en genezing. Dat stelt Randy Clark. In zijn leven is dat ook zichtbaar geworden en daar getuigt hij van. Maar dit boek is meer dan een getuigenis.