Boekrecensies vanuit christelijk perspectief

De volgende boeken van auteur

Brugnoli, Carlos

zijn gerecenseerd:

Zieken genezen vormde een belangrijk deel van het werk dat Jezus op aarde deed. Toch zijn we als gelovigen vaak terughoudend om Hem hierin na te volgen. Maar staat de gemeente van Christus er wel om bekend dat zij voor zieken bidt? -