Boekrecensies vanuit christelijk perspectief

De volgende boeken van auteur

Brokerhof-van der Waa, Greetje

zijn gerecenseerd:

Jaarringen is een gedichtenbundel met een groot aantal gedichten rond thema's en gedenkdagen. Daarbij zijn niet alleen de gangbare christelijke feestdagen gebruikt, maar ook bijv. lente, Allerzielen, dag van de Verenigde Naties. Achterin is een lijst opgenomen met thema's die niet direct gebruikelijk zijn, zoals vluchtelingen, verrassing, twijfel. De titel Jaarringen slaat op de keuze die gemaakt is om voor verschillende momenten in het jaar een gedicht te hebben.