Boekrecensies vanuit christelijk perspectief

De volgende boeken van auteur

Allum, Ivan en Isabel

zijn gerecenseerd:

De inhoud van dit boek bestaat uit vele getuigenissen vanuit het leven van Ivan en Isabel; daarnaast uit een groot aantal adviezen voor je persoonlijke leefwijze. Centraal in het boek staat de profetie. Zowel Ivan als Isabel hebben de gave van profetie ontvangen van de Heilige Geest en beiden hebben ze besloten zich geheel in dienst van God te stellen. Zo reizen ze de hele wereld rond om aan kerkelijke leiders, maar ook aan gemeenteleden, te profeteren.