Boekrecensies vanuit christelijk perspectief

De volgende boeken van auteur

Allen, Stuart

zijn gerecenseerd:

In dit boek wordt vooral ingegaan op de positie van het volk van God (Israël) in het Bijbelse verleden, heden en toekomst. Veel aandacht wordt geschonken aan het Oude Testament en hoe God werkte met Zijn volk vanaf Abraham tot aan de komst van de Heere Jezus. Daarna wordt de tijd van Jezus op aarde besproken en het boek Handelingen.