Boekrecensies vanuit christelijk perspectief

15032

15032

Auteur

Type boek

Recensie

Datum

Waardering

Lamm, Arno / Vanbeckevoort, Emile-André

Theologie

Antoinette Schram

06-03-2015

4 out of 5 stars

 

BESTEL

Recensie

Wake Up! is een informatief boek over bijbelse feesten zoals die door God zijn ingesteld in het Oude Testament (Leviticus 23) en de Joodse kalender, die een verrassend inzicht geven over de rol van Jezus in de vervulling van die feesten. De schrijvers stellen dat de voorjaarsfeesten; Pesach, het feest van de Ongezuurde Broden, het feest van de Eerstelingen en het Wekenfeest door Jezus zijn vervuld bij Zijn komst op aarde. De betekenis van de najaarsfeesten; bazuinfeest (Rosj Hosjanna), Grote Verzoendag en het Loofhuttenfeest zullen vervuld worden bij de wederkomst van Jezus, aan het eind der tijden. Met behulp van tijdslijnen, patronen in de geschiedenis, gebruiken in feestelijke tradities, zoals die van een Joods huwelijk, geloven zij dat het moment waarop de najaarsfeesten vervuld worden, aanstaande is.

De onbekende schrijvers Arno Lamm en Emile-André Vanbeckevoort willen met dit boek christenen alert maken, zodat zij zich voorbereiden op de wederkomst van Jezus en de Eindtijd. Dat is de hoofdzaak van deze bestseller, die nu al maanden goed verkoopt in de christelijke boekhandels.

Mooi boek

Vele uren heb ik gestoken in Wake Up! Een boek waar de meningen over verdeeld zijn. Nu ik er in heb zitten spitten, kan ik me dat goed voorstellen. Ik heb zelf ondertussen een behoorlijke haat-liefde verhouding met het boek. Het ziet er mooi uit, mysterieuze cover met de titel in reliëf gedrukt. Het boek voelt zwaar, maar de grote hoeveelheid tekst is opgedeeld in hapklare brokken, met verschillende afbeeldingen en vergrote citaten van kerngedeelten, waardoor het makkelijk te lezen is. Bovendien worden regelmatig stukken herhaald en samengevat. Er zijn zeven hoofdstukken, die de lijn van het boek uitzetten. De eerste hoofdstukken zijn nodig om duidelijk te maken hoe de schrijvers met de Bijbel omgaan, waarbij ze hun voorkeur voor de Hebreeuwse taal bepleiten en toelichten waarom zij andere bronnen naast de Bijbel gebruiken voor hun betoog: Gods plan is onveranderlijk en ligt vast in de Bijbel en dat wordt vooral duidelijk als we de Bijbelse feesten gaan bestuderen.

Wake Up! heeft interessante verklaringen die gebeurtenissen en teksten uit de Bijbel voor mij veel begrijpelijker maken. De schrijvers laten zien hoe Jezus de voorschriften uit het Oude Testament tot in detail heeft vervuld. Persoonlijk vind ik dit het sterkst uitgewerkt in de beschrijving van het Pesachfeest, omdat ik vertrouwd ben met de inhoud van dat feest. Door het gebruik van de Joodse kalender plaatsen zij de intocht van Jezus op Nisan 10, de dag dat Joodse families een lam moesten uitkiezen voor het Paasfeest. Vanaf dat moment kunnen de schrijvers alle gebeurtenissen rond het lijden en sterven in perspectief plaatsten, waardoor het ook duidelijk wordt dat Jezus op donderdag gestorven en begraven is en Jezus ook daadwerkelijk na drie dagen is opgestaan. Wat ze vervolgens zeggen over hoe Jezus als Hogepriester de wet vervuld, ook in verband met Grote Verzoendag is intrigerend, ook voor wat het voor ons als gelovigen betekent. De visie om Gods wet te interpreteren als Gods Instructie, die we nodig hebben voor een geheiligd leven en om ons voor te bereiden op de wederkomst, schuurt met de opvattingen die veel christenen hebben over de wet in het Oude Testament.

Kritiek

De schrijvers zijn zich daar ook van bewust. Zij waarschuwen in hun boek de lezers meerdere keren dat wat zij schrijven in strijd kan zijn met hetgeen christenen altijd al hebben gehoord of geleerd. Misschien is een waarschuwing op zijn plaats, maar op sommige plaatsen irriteert hij. Alsof christenen tegenwoordig inderdaad niet meer leven met de verwachting van de wederkomst en geen visie hebben voor Israël, nooit het Oude Testament lezen enzovoort. Tussen de regels door sijpelt betweterigheid. In het hoofdstuk over kerk en Israël hebben ze helemaal geen goed woord over voor de houding van de kerk ten opzichte van de Joden, hoe terecht ook, enige nuance was misschien toch wel op zijn plaats geweest.

Ik mis ook regelmatig de mogelijkheid om iets te controleren van wat zij beweren. Ondanks de vele voetnoten, ontbreken belangrijke tekstverwijzingen. Bovendien ontbreekt in het boek informatie over de auteurs, waar zij bijvoorbeeld hun theologische opleiding hebben gevolgd, (voor mij maakt dat de auteurs minder betrouwbaar). Daarnaast is het lastig dat er geen literatuuroverzicht, trefwoorden of tekstverwijzingsregister zijn opgenomen. Juist omdat dit boek oproept tot verder studie is het ontbreken van dergelijke bijlagen een gemis.

Blijven studeren

Het is terecht dat de schrijvers waarschuwen dat we belangrijke lessen uit de Bijbel zijn kwijtgeraakt door onze verwijdering van het Jodendom. Daarom is het goed om het verband tussen de bijbelse feesten en wat dit te zeggen heeft over Jezus en de wederkomst te bestuderen.

 

Jouw waardering

Geef jouw waardering voor dit boek:

[Total: 1 Average: 1]

 Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.