Boekrecensies vanuit christelijk perspectief

15031

15031

Auteur

Type boek

Recensie

Datum

Waardering

Lamm, Arno / Vanbeckevoort, Emile-André

Theologie

Cora van Dijk

06-03-2015

3 out of 5 stars

 

BESTEL

Recensie

In de inleiding wordt gesteld dat dit boek confronterend kan zijn. Er wordt meteen bij gezegd dat het niet de bedoeling is dat mensen zich Joods gaan gedragen, maar dat het een oproep is (wake up call) om je te verdiepen in de lijnen die God heeft uitgezet in het Oude Verbond.

De kerk heeft zich losgeweekt van haar oude (Joodse) wortels, zo stellen de auteurs. Dit boek richt zich op de feesten uit het Oude Verbond, die een schaduw zijn van gebeurtenissen die reeds vervuld zijn, maar ook naar feiten verwijzen die nog in de toekomst liggen. De kerk heeft hier belangrijke dingen laten liggen, zodat er pas in deze tijd duidelijkheid over komt, vertellen de auteurs.

Er wordt ingegaan op de vier lagen van uitleg van het Woord. Boeiend en goed om deze te hanteren bij Bijbelstudie. Hierbij speelt ook de grote vraag: moet ik iets letterlijk of figuurlijk interpreteren? Sola scriptura wordt losgelaten door de schrijvers. Zij baseren zich o.a. ook op de mondelinge overlevering van de Joden. Interessant is de uitleg bij het begrip Alpha en Omega. Dit blijkt in het Oude Verbond wel heel vaak voor te komen zonder dat het vertaald is in onze huidige vertaling. Ook wordt ingegaan op het begrip ELS. De visie dat de letters in het OT ‘de eerste en de laatste’ betekenen wordt overigens door veel theologen weersproken. Hierover wordt niet gesproken.

Er worden tijdslijnen besproken die in de Bijbel genoemd worden. Daarbij wordt uitgegaan van het principe dat duizend jaar voor de Heere als 1 dag is. Hierbij wordt aangenomen, zoals bij de Joden gebruikelijk is, dat God rekent met een periode van 7000 jaar. Dus is de periode van de eindtijd bijna voorbij. De schrijvers stellen dat wij de laatste generatie zijn voordat het duizendjarig rijk begint. Ze zeggen zelfs dat mensen die dit niet zien een summier geloof hebben en dat het verschil tussen hen die dit wel of niet geloven ons als christenen aangerekend zal worden.

Dan gaan de auteurs in op het discussiepunt ‘De vervangingstheologie’. Hierover bestaan in de kerken verschillende meningen. In feite komt het neer op de vraag: wat in de Bijbel neem ik letterlijk en wat heeft een geestelijke betekenis? Daarover wordt zeer verschillend gedacht. De kerkgeschiedenis wordt aangehaald om de vele fouten te noemen die er begaan zijn in het verleden. Dat is natuurlijk ook zeer ernstig. Bijvoorbeeld Luther was heel onverdraagzaam tegenover Joden. Dat kunnen we niet goedpraten. Ook wat tijdens de kruistochten gebeurde met de Joden waren grote misdaden. Toch mogen we niet vergeten dat bijvoorbeeld Luther een kind van God is. Zijn zonden zijn hem vergeven. De auteurs blijven steken in de aanklachten, maar ook in die tijden, hoe moeilijk dit ook te begrijpen is, heeft God zelf een hand in de geschiedenis.

In hoofdstuk 5 komen de zeven oudtestamentische feesten aanbod. Deze hebben allemaal een profetische waarde waar de auteurs ons op wijzen. Wanneer we deze feesten in de Joodse kalender op een rij zetten, zien we precies Gods heilsplan met de wereld daarin weerspiegeld. We zien een voorafschaduwing van de tijd dat Jezus op aarde was, maar ook van de tijden die nog komen gaan, het gedeelte van het heilsplan dat nog niet vervuld is. De auteurs zien een grote waarde in het vieren van deze feesten, ook in onze tijd. Hierin gaat men mijns inziens wat te ver; ik geloof dat het goed is dat we kennis hebben van de feesten en hun uitleg, maar wij zijn niet meer gehouden deze feesten te vieren.

Het hoofdstuk over het verband tussen de traditionele Joodse bruiloft en de komst van de Messias was mij niet onbekend. Het is prachtig te merken dat God door deze traditie verwijst naar het ‘huwelijk’ tussen Jezus en zijn gemeente.

Het laatste hoofdstuk gaat in op het feit dat God in verbonden denkt. Hij is die verbonden trouw. Wanneer de mens leeft naar het verbond zal God zegenen. Anderzijds zal Hij vervloeken wanneer mensen het verbond negeren. Bij elkaar vormen de verbonden het grote heilsplan van de Almachtige met deze wereld. We mogen uitzien naar de wederkomst van Christus.

Deze broeders hebben een goed werk gedaan. Het boek is boeiend en leerzaam, nuttig voor elke christen. Je moet wel even door de toonzetting heen. Steeds weer wordt er nogal laatdunkend gesproken over christenen die een andere visie hebben dan de auteurs. Dat werkt in eerste instantie irriterend, maar wanneer je hier doorheen kijkt heeft de inhoud van dit boek waarde voor elke christen. Het maakt dat je ziet hoe groot God is en hoe Hij zijn heilsplan op een bijzondere manier in elkaar heeft gezet.

 

Jouw waardering

Geef jouw waardering voor dit boek:

[Total: 0 Average: 0]

 Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.