Boekenmening

Boekrecensies vanuit christelijk perspectief

202563

Het teken

Auteur

Type boek

Recensie

Datum

Waardering

Agnès Laurey-Jimmink

kerstroman

Saskia Schouten

5-12-2023

4 out of 5 stars

 

BESTEL

Recensie

Mordy woont in Susa. Hij werkt in een imposante bibliotheek. Alles is daar keurig gerangschikt door bekwame geleerde mensen. De opgeslagen kennis betreft verschillende landen, geschiedenis, verschillende godsdiensten en nog veel meer.

Als Joodse man is Mordy het liefst bezig met Joodse geschiedenis. Hij is een geleerde in geschiedenis en talen maar zijn specialiteit zijn Joodse wetten, ethiek en historie. Iets houdt hem al heel lang bezig. Jahweh heeft ooit beloofd dat uit het nageslacht van koning David een koning geboren zou worden die over de hele wereld zal regeren. Door bestudering van de boekrollen komt hij tot de overtuiging dat de koning omstreeks deze tijd geboren zal worden. Hij spreekt er uitgebreid met zijn vrienden over en ze besluiten om naar Bethlehem te reizen.

Jezus werd geboren tijdens het Loofhuttenfeest. Dat er geen plaats voor Hem was in de herberg wordt als volgt uitgelegd: Het ging er niet om dat Maria en Jozef niet welkom waren in de karavanserai (in de Bijbel vertaald met herberg). Dat was een grote gemeenschappelijke ruimte en er waren geen privévertrekken. Bovendien zou een Jood een hoogzwangere vrouw nooit wegsturen. Het was niet gepast om in zo’n ruimte te bevallen. Dus mochten Jozef en Maria gebruikmaken van de soeka (loofhut). Jezus werd daar dus geboren en Hij werd in een schone broodbak gelegd (vertaling van het Griekse woord phatne). Jezus is het brood des levens dat uit de hemel nedergedaald is. Dit wordt op een duidelijke manier uitgelegd.

De tweede verhaallijn is die van herder Benjamin en zijn gezin. Daar begint het boek mee. Hij is getrouwd en krijgt twee kinderen. Er volgt een stuk over zijn leven en achter in het boek gaat het verder.

Minpuntjes:

Het boek begint ongeveer dertig jaar na de geboorte van Jezus. Het verhaal van de wijzen begint dertig jaar eerder na een paar hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk is getiteld: De velden van Efratha dus ik verwachtte hier de geboorte van Jezus.

Een jaar na de geboorte van Benjamins eerste kind krijgen ze al een tweede. Jammer dat de auteur zich blijkbaar niet op de hoogte heeft gesteld van het bekende feit dat in vroeger tijden baby’s tot ongeveer vier jaar gezoogd werden. Daarna konden vrouwen pas weer zwanger worden.

In een loofhut hebben de mensen hun basisbenodigdheden. Dat betekent volgens mij dat er geen keuken is. Als Benjamin met zijn vader bij baby Jezus komt, wil hij Hem aaien. Zijn vader zegt dat hij eerst zijn handjes moet wassen in de keuken. Benjamin snelt naar de keuken. Als de keuken van het aangrenzende huis bedoeld wordt, kan Benjamin niet weten waar die is en moet iemand hem die wijzen.

In dit boek komen de wijzen bij Jezus als hij vier maanden oud is. Over het algemeen wordt aangenomen dat Jezus ongeveer twee jaar was omdat Herodes alle kinderen tot rond de twee jaar liet doden. Als Jezus zo jong zou zijn geweest, zou hij wellicht de baby’s tot een jaar oud hebben laten vermoorden.

Pluspunten:

Achter in het boek wordt uitleg gegeven over het verschil tussen wat het kerstverhaal is geworden tot wat het geweest moet zijn. Jezus is niet geboren in een stal of grot en zeker niet met dieren erbij. Dat zou volgens de Joodse reinigingswetten nooit mogen gebeuren.

Dat er drie wijzen waren staat nergens. Heel Jeruzalem raakte in opschudding, het moet een enorme karavaan geweest zijn en geen drie kamelen met wijzen erop, zoals je vaak getekend ziet.

De wijzen - Mordy en zijn vrienden - volgen een lichtende verschijning. Een ‘angelos’ in het Grieks. Dat woord betekent engel en wordt ook wel vertaald met ster. Sterren veranderen niet van plaats, dus moet het een engelverschijning zijn geweest.

De uitleg over het verschil tussen een kribbe en een broodbak is heel verhelderend.

De buitenkant van het boek is heel bijzonder, als je tegen de buitenkant van de bladzijden aankijkt, zie je kerstafbeelding op een donkere achtergrond.

Een interessant boek.

Jouw waardering

Like en deel deze recensie:

202562

Wat niet verloren is

Auteur

Type boek

Recensie

Datum

Waardering

Wander, Nelleke

roman

Saskia Schouten

1-12-2023

4 out of 5 stars

 

BESTEL

Recensie

Joske is verpleegkundige op een nierdialyse-afdeling. Daar raakt ze bevriend met Rosalie die aan ernstig nierfalen lijdt.

In haar vrije tijd zingt Joske in een kerkkoor en daar leert ze Marco kennen. Ze vinden elkaar sympathiek en krijgen een relatie.

Dan overlijdt Rosalie en raakt de relatie met Marco uit. Het wordt Joske allemaal te veel. Ze neemt een sabbatical en vertrekt naar Brighton om de kinderen van een bevriend echtpaar op te vangen.

Terug in Nederland komt ze Hidde tegen, de weduwnaar van Rosalie.

Dan ontdekt Joske dat Gods wegen hoger zijn dan haar wegen.

Een boeiende vlotlezende roman waarin het vertrouwen op God en de worsteling die je soms met Hem kunt hebben, op een mooie manier naar voren komt.

Jouw waardering

Like en deel deze recensie:

202561

Waar ben je

Auteur

Type boek

Recensie

Datum

Waardering

Spoel, Ron van der

Bijbel Meditatie

Saskia Schouten

1-12-2023

5 out of 5 stars

 

BESTEL

Recensie

In dit boekje behandelt de auteur verschillende vragen van God aan ons. Meestal stellen wij God vragen in onze gebeden. De auteur ontdekte door de Bijbel dat God ook vragen aan ons stelt. Vragen die onze ogen openen en onze mond soms sluiten.

Er staan vragen in vanaf Genesis tot Openbaring.

Het begint met de vraag van God aan Adam en Eva: Waar ben je? En eindigt met de vraag uit Openbaring: Wie komt het toe de zegels te breken en de boekrol te openen?

Elk hoofdstuk begint met een passage uit de Bijbel. Dan volgt er een stukje uit het persoonlijke leven van de auteur. Dan wordt op een verhelderende en toegankelijke manier de vraag besproken.

Een bemoedigend boekje met veel eyeopeners.

Jouw waardering

Like en deel deze recensie:

202560

Dank God voor techniek

Auteur

Type boek

Recensie

Datum

Waardering

Maaike Harmsen

Bijbelstudie

Saskia Schouten

1-12-2023

4 out of 5 stars

 

BESTEL

Recensie

Behalve dat mensen zijn geschapen om in goede harmonie met de schepping te leven, hebben zij ook de opdracht om het aarde en het heelal te ontwikkelen en in kaart te brengen. De Bijbelstudies in dit boek behandelen tien Bijbelteksten die iets zeggen over onze omgang met techniek.

Het heelal komt aan de orde, het menselijk lichaam, medische techniek, ruimtevaart en de vraag of techniek de mens vanzelf hoogmoedig maakt. Dit naar aanleiding van de toren van Babel.

Er wordt éénmalig een Hebreeuws woord gebruikt in de Bijbel dat betekent: tot in het hart gegriefd. Dat woord wordt gebruikt als God het kwaad ziet op aarde waarop de zondvloed volgt.

Elk hoofdstuk besluit met verwerkingsvragen of kringvragen.

Minpuntje:

Eén van de vragen aan het eind van een hoofdstuk bevat deze zin: De vorige keer dat de aarde op dit punt rondom het centrum van het melkwegstelsel kwam, was tweehonderd miljoen jaar geleden.

Hier gaat de auteur van de evolutie uit terwijl ze elders van het scheppingsmodel uitgaat.

Er had beter kunnen staan: was tweehonderd miljoen jaar geleden, volgens de opvatting van de evolutie.

Jouw waardering

Like en deel deze recensie:

202559

Zelfs al je haren zijn geteld

Auteur

Type boek

Recensie

Datum

Waardering

Marijke Koers

Biografie geloofsvragen

Saskia Schouten

1-12-2023

4.5 out of 5 stars

 

BESTEL

Recensie

Deel 1 vertelt het verhaal van Marijke. Elk hoofdstuk begint met een Bijbeltekst en eindigt met reflectievragen.

Marijke lijdt aan een uiterst vervelende haaraandoening. De verschijnselen zijn jeuk, schilfers en haaruitval. Ze probeert het haar altijd zo te kammen dat de schilfers niet zichtbaar zijn, maar natuurlijk gebeurt het weleens dat iemand het toch ziet.

Bij de kapper krijgt ze goedbedoelde maar niet-helpende adviezen. Ze laat voor zich bidden en bidt zelf ook voor genezing. Die blijft uit, maar ze krijgt wel rust omdat ze haar probleem bij God heeft neergelegd.

Op een gegeven moment is ze uitbehandeld bij de dermatoloog. Hij adviseert haar een haarwerk te nemen. Dat is een pruik maar dat woord heeft voor Marijke een negatieve klank. Ze ziet ertegen op maar maakt een afspraak bij een haarbedrijf. Ze krijgt een haarwerk van synthetisch haar en houdt het voorlopig geheim.

In deel 2 deelt Marijke waardevolle geestelijke lessen. Ze stelt vragen zoals: Is ziekte Gods wil? Mogen we bidden om genezing?  Vrijmoedig bidden, vertroosting door geloof, als je toch niet genezen wordt en meer stellingen komen aan de orde.

Een boeiend boek over een vrouw die zich bijzonder kwetsbaar op durft te stellen en de lezers bemoedigingen doorgeeft.

Jouw waardering

Like en deel deze recensie:

202558

Leven in het licht

Auteur

Type boek

Recensie

Datum

Waardering

Piper, John

positie geld, seks en macht in christenleven

Sandrina Wijnholds

1-12-2023

4 out of 5 stars

 

BESTEL

Recensie

In dit korte en krachtige boekje wordt de vraag gesteld wat het middelpunt is van ons leven. De huidige culturele waardes geld, seks en macht worden belicht. Hoe moeten wij als christen ons hiertoe verhouden? Kunnen wij ze waarderen of moeten we ze juist wantrouwen? John Piper wil deze waardes niet wegnemen, maar hun de juiste plaats en richting geven. Geld, seks en macht zijn goede gaven die God gegeven heeft, maar als zij geïdealiseerd worden, leven wij niet in het licht. De gevaren van geld, seks en macht worden elk afzonderlijk behandeld, maar de algemene deler die John Piper hierbij belicht, is dat deze gaven alleen tot zegen kunnen zijn als ze gericht zijn op de verheerlijking van God. Hij reikt daarbij de strategie van definiëren, verslaan en gebruiken aan. Het goed gebruiken van geld, seks en macht wordt in dit boek uiteindelijk niet heel concreet gemaakt, maar zoals in al zijn andere werken, belicht hij de grondgedachte dat God de meeste glorie ontvangt als wij Hem in alle aspecten van ons leven de hoogste eer geven. Als God de hoogste plaats inneemt, dan zullen ook geld, seks en macht hun ware positie innemen.

Dit boek is waardevol omdat op een pastorale en Bijbelse manier gezocht wordt naar een christelijke levenswandel. In tegenstelling tot sommige andere werken van Piper is dit boek gemakkelijk en toegankelijk geschreven.

Hoewel John Piper in zijn boek het evangelie van verlossing recht doet, blijft er bij mij na het lezen toch een gevoel van gemiste kans hangen. De kant van zonde en verlossing krijgen vooral aandacht. Zonde wordt gedefinieerd als dat we God minder en zijn schepping maximaal aantrekkelijk vinden.  Persoonlijk vind ik dat een te enge benadering van zonde, maar ook van een christelijke levenswandel, met het gevaar op krampachtigheid in het alledaagse leven. Hoewel hij regelmatig refereert aan een levenslange weg van vernieuwing, mis ik de troost van de inwoning en hulp van de Heilige Geest die ook bij deze vernieuwing betrokken zal zijn. We zijn verzekerd dat God ons uit genade in vrijheid gezet heeft en onze gerichtheid veranderd heeft, zodat wij geleid door de Heilige Geest zoekend mogen antwoorden en kunnen genieten van geld, seks en macht.

Jouw waardering

Like en deel deze recensie:

202557

rechercheur Verschoor

Auteur

Type boek

Recensie

Datum

Waardering

Hooijmeijer, Olof

detective

Frea Kroese

1-12-2023

4 out of 5 stars

 

BESTEL

Recensie

Olof Hooijmeijer heeft weer een uitstekende thriller opgeleverd. Heerlijk voor een lange winteravond.

Plus:

De spannende proloog veronderstelt een afrekening in het criminele circuit. Je zit er als lezer dus direct weer middenin. Als er in het eerste hoofdstuk ook nog een psycholoog op een gruwelijke manier wordt verminkt, wordt de opmaat gegeven voor een groter verhaal. Hooijmeijer schrijft filmisch maar er gebeurt niets dat in het echt niet zou kunnen. Iedere speler in het boek is een echt mens en dat is wat het eind van deze thriller super interessant maakt. Wat is precies gerechtigheid en hoe werkt dat in de wereld van de grote criminelen of in de wereld van de politie? In beide werelden voert Hooijmeijer mensen van vlees en bloed op met hun eigen achtergrond en wereldbeeld.

Aantekening:

Het is handig als je de hele serie van Rechercheur Verschoor leest, dan leer je hem en de mensen van het bureau goed kennen.

Jouw waardering

Like en deel deze recensie:

202556

Hou me vast

Auteur

Type boek

Recensie

Datum

Waardering

Hedlund, Jody

roman

Frea Kroese

1-12-2023

3.5 out of 5 stars

 

BESTEL

Recensie

Het tweede deel uit de serie ‘De bron van de tijd’ van Jody Hedlund gaat over Ellen Creighton, die VHL heeft, een nare ziekte. Ze heeft iedereen van haar familie overleefd en nu gaat het bergafwaarts omdat er nieuwe tumoren bij zijn gekomen in haar ruggengraat. Harrison is de andere hoofdpersoon. Hij kent Ellen al vanaf haar jonge tienertijd. Hij houdt van haar en heeft haar een kamer in zijn landhuis gegeven nu ze niet meer kan werken. Zelf zit hij door een dwarslaesie in een rolstoel.

Als Harrison opnieuw het water vindt dat hem letterlijk genezing brengt, haalt hij Ellen over om er ook van te drinken.

Hun oude vijand dokter Lionel is er al jaren op uit om het water te vinden en zodra hij verneemt dat Ellen is genezen, kidnapt hij haar om proeven op haar te doen. Ze wordt naar het jaar 1382 gestuurd en ontdekt dat haar zus daar leeft en is net op tijd om haar bij de bevalling te helpen. Ook in die tijd is er een enorme strijd gaande om de bron van het water des levens.

In het heden gaat Harrison aan de slag om uit te vinden waar het lichaam van Ellen zich bevindt. Zowel in het verleden als in het heden is de slag niet zomaar gewonnen.

Deze roman is spannend en romantisch tegelijk. Het gegeven van het leven op twee verschillende tijdstippen in de geschiedenis maakt het extra interessant.

Jouw waardering

Like en deel deze recensie:

202555

Geruchten uit een andere wereld

Auteur

Type boek

Recensie

Datum

Waardering

Yancey, Philip

Geloof en twijfel

Frea Kroese

1-12-2023

5 out of 5 stars

 

BESTEL

Recensie

Philip Yancey denkt na over de vragen die gelovigen en twijfelaars hebben. Aan de hand van wat mensen hebben gezegd en geschreven, gaat hij die vragen zorgvuldig langs. Uiteindelijk brengt hem dat bij uitwerkingen en conclusies die ieder mens kunnen helpen om een beter zicht te krijgen op hoe het nu precies zit met het Koninkrijk van God in deze wereld. Hij belicht verschillende dingen, waar we allemaal mee te maken hebben in het leven, eerlijk en met een dosis gezond verstand. Hij stelt vragen en vertelt verhalen.

In het eerste deel schrijft hij over dingen die scheef gegaan zijn of die gewoon niet met elkaar te rijmen zijn of waarvan ieder weet dat het fout is.

In het tweede deel spreekt hij over ons gevoel dat diep en onontkoombaar is dat er iets grondig mis is met deze wereld, met onze buren en met onszelf.

In het derde deel beschrijft hij hoe de twee werelden zich tot elkaar verhouden, hoe het Koninkrijk van God zich dwars door de wereld beweegt en welke vormen dat kan aannemen.

Het is prachtig hoe Philip Yancey vertelt en overtuigt. Door het hele boek heen vind je mooie quotes die zijn betogen en verhalen ondersteunen. En niet in de laatste plaats zie je in dit boek het Koninkrijk van God verschijnen.

Lees en ontdek de tegenstellingen die we niet meer zagen, de schoonheid die verdwenen was, de waarheid die verschijnt en de liefde die eeuwig is.

Jouw waardering

Like en deel deze recensie:

202554

Genesis Boek van het begin

Auteur

Type boek

Recensie

Datum

Waardering

Sacks, Jonathan

Theologie Genesis

Sandrina Wijnholds

1-12-2023

5 out of 5 stars

 

BESTEL

Recensie

Hoe actueel is Genesis nog voor vandaag? Sacks heeft met zijn verrassend eenvoudige schrijfstijl een zeer actuele en toegankelijke Joodse lezing op Genesis geschreven. Hij laat zien dat het lezen van de Thora een voortdurende dialoog geeft met de tijd. De Thora geeft commentaar op het leven, maar andersom geeft het leven ook commentaar op de Thora. Keer op keer wordt er een laatste hoofdstuk aan het verhaal toegevoegd. In zijn essays over Genesis voegt hij zijn eigen commentaren toe. Hij plaatst de verhalen in een brede context door in te zoomen op de menselijke ontwikkeling in Genesis en de eerdere verklaringen van vroegere leraren. Vandaaruit weet hij uit te zoomen naar recente inzichten en de actualiteit voor vandaag.

Sacks neemt als uitgangspunt dat Genesis niet als een wetenschappelijk of historisch betoog moet worden gezien, maar meer als een morele verhandeling over de positie van de mens tegenover God. God heeft geen beeld maar de mens is wel geschapen naar Zijn beeld. De mens is daarom ook tot scheppen in staat en kan als de enige levensvorm met God in dialoog gaan. Maar de mens is hierin wel begrensd en niet gelijk aan God.  De Thora getuigt voortdurend van een zoektocht naar menselijke keuze en vrijheid.

En zo zouden we Genesis ook moeten lezen. Dit boek biedt waardevolle levenslessen in verhaalvorm. Sacks is er heel goed in geslaagd om aan de hand van karakterschetsen van de aartsvaders, met al hun persoonlijke sores en intriges, diepe lessen te belichten. De inkijkjes in het leven van gewone mensen die bereid waren God te volgen, bieden diepe inzichten over relaties, boosheid, tegenslagen, zorg, liefde en vergeving. Deze gerichte aandacht op families toont een persoonlijke God en doet een appel op ons om Hem te eren in onze persoonlijke relaties. Ook weet hij aan de hand van deze levensverhalen goed uit te leggen hoe deze zich verhouden tot de latere wetgeving van het volk Israël. Hij laat daarnaast ook goed zien dat wij met ons duale denken tussen goed en fout, wat zo eigen is aan het westerse denken, niet wegkomen. Heel genuanceerd en liefdevol toont Sacks dat personen als Ezau, Ismaël of Hagar ook door God gezien en benaderd werden.

Het werk van Sacks getuigt van een diep inzicht in de gelaagdheid van de Thora. De essays zijn daarmee een duidelijk voorbeeld dat zorgvuldig lezen en verklaren belangrijk is. De vertaling is ook mooi en zorgvuldig gedaan. Een rijke aanwinst om je eens grondig te verdiepen in Genesis!

Jouw waardering

Like en deel deze recensie: