Boekenmening

Boekrecensies vanuit christelijk perspectief

202506

Mystiek

Auteur

Type boek

Recensie

Datum

Waardering

Underhill, Evelyn

spiritualiteit

Sandrina Wijnholds

22-05-2023

4 out of 5 stars

 

BESTEL

Jouw waardering

Like en deel deze recensie:

Recensie

Dit boek van Evelyn Underhill uit 1911 wordt gezien als het standaardwerk op het gebied van spiritualiteit. In dit uitgebreide werk, dat pas in 2022 door Jean-Jacques Suurmond vanuit het Engels in het Nederlands is vertaald, wordt uitgelegd hoe God werkzaam is in mensen. Niet binnen het gangbare kader van het woord en theologie maar vanuit een levenswijsheid die gebaseerd is op de persoonlijke mystieke ervaring.

In het eerste deel van dit boek werkt Underhill het begrip mystiek uit. In de mystiek wordt op een unieke en creatieve manier gezocht naar een brug tussen Schepper en schepping. Het gaat daarbij uit van de grondgedachte dat God Zich wil belichamen in alles en iedereen. De relatie tussen mystiek, psychologie en theologie wordt hierbij beschreven.

In het tweede deel wordt de mystieke weg van ontwaken, loutering, verlichting, de donkere nacht en de eenwording met God uitgewerkt. Op de mystieke weg lijdt de mens vooral aan zichzelf en moet zij bevrijd worden van elk oordeel en de illusie om uiteindelijk God te vinden en één te worden met Hem. Underhill beschrijft deze spirituele ontwikkeling aan de hand van kleurrijke en levendige getuigenissen van grote mystici. Hun ervaringen getuigen van een andere werkelijkheid, die niet altijd met de dagelijkse zintuiglijke realiteit overeenkomen. Met enkele intermezzo’s wordt het ervaren van stemmen, visioenen, contemplatie en extase en vervoering verduidelijkt. Het boek eindigt uiteindelijk met een historisch overzicht van meerdere grote mystici.

Alleen al van historisch oogpunt bezien is dit boek een aanrader. Het is een mooie weergave hoe door de eeuwen heen mensen in hun zoektocht naar God hun ervaringen hebben geuit. Ook is het heel verrijkend om, gekleurd door rationaliseringen vanuit kerk en theologie, voor het persoonlijke geloofsleven een diepere ervaringsdimensie te verkennen. Echter, het gevaar voor eenzijdigheid is aanwezig. Het centraal stellen van de menselijke ervaring om tot God te komen, biedt mogelijk ruimte aan speculatieve inbeelding en misleiding. De toets die Underhill hierbij geeft, is dat de ervaring moet leiden tot dienstbaarheid.

De mens zoekt en worstelt op eigen kracht naar God waarbij het offer van Jezus als weg naar de Vader niet altijd in het zicht blijft. Hoewel binnen het instituut kerk bij het verlangen naar geestelijke groei mogelijk ook andere ervaringsniveaus meer ruimte zouden kunnen krijgen, blijft na het lezen van dit boek een zoektocht over naar een evenwichtige balans tussen theologie, geloof en ervaring.

De vertaling van het boek is goed geslaagd. Jean-Jacques Suurmond legt duidelijk uit hoe hij bij het vertalen te werk is gegaan. Naast vertalen heeft hij de tekst hier en daar van de nodige franje ontdaan en soms bewerkt naar hedendaags Nederlands.  In de voetnoten worden door hem ook regelmatig eigentijdse schrijvers en mystici aangehaald. Het geheel biedt een vlotte en leesbare indruk met een duidelijke relevantie voor vandaag.

 

202505

Onzeker weten

Auteur

Type boek

Recensie

Datum

Waardering

Voorberg, Rikko

radicale theologie

Frea Kroese

08-05-2023

4 out of 5 stars

 

BESTEL

Recensie

Samen met Gerko Tempelman en Bram Kalkman heeft Rikko Voorberg een inleiding in de radicale theologie geschreven. Deze theologie had al wat oudere papieren dan ik dacht, maar zoals verwoord in dit boek, had ik er nog nooit over gehoord. Bram Kalkman vertelt iets over de ontwikkeling in de tijd met hun filosofen en de twee gekozen belangrijkste filosofen Caputo en Zizek voor deze theologie. Elk van de opgevoerde filosofen levert een hoek van het perspectief van waaruit de radicale theologie is gegroeid: Descartes, Feuerbach, Freud en Nietsche komen voorbij. De radicale theologie pretendeert een middel te zijn om onzekerheid te creëren in het gemak waarmee soms met mooi klinkende woorden de realiteit van de ander wordt vergeten, ontkend of genegeerd. Aan het eind van het boek is me dat op meer manieren duidelijk geworden, maar meer nog dat het niet zozeer onzekerheid het woord is, maar een gezonde kijk, kritisch, jong, vrij van een eerder gevormde mening en vooral open voor de ware en vaak rauwe werkelijkheid. In de beschreven filosofie worden de woorden “event” en “construct” ingevoerd, die consequent worden gebruikt in de uitleg van deze theologie. Het event staat voor een abstract begrip, zoals rechtvaardigheid en construct staat dan voor de altijd in beweging zijnde regels en wetten of manieren om dat begrip handen en voeten te geven. Zizek heeft terecht aangegeven dat onze daden vertellen waar we echt in geloven. We kunnen zeggen dat we geloven de situaties in de kledingindustrie te willen veranderen, maar dat we een trui kopen die onder slechte omstandigheden tot stand is gekomen, laat zien waar we echt geloof aan hechten, namelijk dat we aannemen dat het allemaal wel meevalt en dat wij er niet aan meewerken dat deze situatie er is. En dit is maar een van de vele wakkerschudders in dit zeer lezenswaardige boek. Steeds wordt me weer een andere spiegel voorgehouden. “Een mooie leugen is altijd nog fijner dan de harde werkelijkheid,” laat de ideologie van onze cultuur zien, die een belofte van geluk hardnekkig en krachtig uitdraagt. Dat in te ruilen voor de verlossing van de illusie dat we heel kunnen worden door de gebeurtenis aan het kruis is een moeilijke boodschap voor een postmodern mens die liever niet al te veel wil nadenken bij de dagelijkse keuzes. Dat de stervende God ons laat inzien dat we pas weer verder kunnen, dat we kunnen ontsnappen aan het levenslang najagen van onvervulde verlangens, als we ons ermee verzoenen dat ze onvervulbaar zijn, is een confronterende gedachte.

Echte liefde is een oproep om in radicale vrijheid en radicale verantwoordelijkheid je te midden van alle onzekerheid toe te wijden aan een imperfecte wereld. Willen we deze tegendraadse gedachtelijn begrijpen en volgen, dat we imperfecte mensen zijn in het spoor van de God die sterft? Ik ben het niet met alles eens wat in deze inleiding in de radicale theologie gezegd wordt, maar ik snap de gedachtelijn en heb het boek bij een zin, waarbij ik flink veel tegenwerpingen kon bedenken, niet aan de kant geworpen. Ik wil weten waarom de schrijvers sommige gedachten huldigen of conclusies trekken. Wat de schrijvers beweren past niet altijd in mijn eigen theologisch gevormde concepten. Toch raken ze meermaals een snaar, bijvoorbeeld als Bram Kalkman schrijft wat volgens Caputo geloven kan zijn: een gepassioneerde liefdesaffaire met het ongrijpbare en wat blijkt uit wat we doen.

Deze inleiding in de radicale theologie heeft drie delen.

  1. God is dood, lang leve God. Bram Kalkman
  2. Een kleine dogmatiek van onzeker weten. Gerko Tempelman
  3. Onzekere theologische praktijk. Rikko Voorberg.
  4. De Droominee Rik Zutphen heeft voor illustraties gezorgd.
  5. Het boek eindigt met informatie over wie nog meer wil lezen, zien, leren en ervaren.

Een storende verspreking vind ik de uitdrukking: “dat Jezus geen fout beging.” Dat moet volgens mij zijn: “dat Jezus geen zonde deed.” Met deze verspreking laat de schrijver zien dat ook hij getekend wordt door onze eigen cultuur waar zonde wordt verward met fouten maken. Overigens heeft juist deze beschrijving van de opvattingen over hoe Jezus mens en God is, mij weer aan het denken gezet. Het unieke van het christendom is dat God niet reddend optreedt maar dat God zelf mens wordt. De antropologie die geschetst wordt, is zeker een opvatting om verder over na te denken. Zo ook bij de beschreven christologie. Bij de soteriologie, verlossingsleer valt een mooie zin op: “Overal in de kerk is het begrip genade, daarbuiten ligt dat veel moeilijker. Je wordt afgerekend, de cancelcultuur. Daarom is de kerk bij uitstek de plek van het omarmen van onvolledigheid, gebrek en lijden.”

De taken zijn omgedraaid, zegt Rikko Voorberg. Vroeger gingen we van believe naar belong naar behave, maar nu moeten we het radicaal anders doen, begin eerst maar met behave, dan komt belong en uiteindelijk zal believe volgen.

 

Hoe spreek je God
Als alles in je stil
En platgeslagen is

Het woord kan niet omvatten
Jou niet
Je pijn niet

Hoe ben je liefde
Als die zelf gestorven is
In een donkere spelonk verborgen is.

 

Radicale theologie spreekt uit wat je al lang al weet: er zijn geen geschikte woorden. Door zelf te oefenen met beleving van het woord en die te podcasten, ontdekte Voorberg dat de teksten waar hij het minst zeker van is, vaak de meeste impact hebben. Er zijn nu eenmaal geen makkelijke antwoorden hoe graag we ook helpen, maar naaste zijn houdt nooit op evenals het liefhebben. Het blijft onderweg en is nooit gearriveerd. Jezus geneest ogenschijnlijk lukraak, Hij werkt niet aan een verbeterplan voor de zorg in Israël. Het is niet te systematiseren. Liefde kan alleen incarneren. Dan ben je niet gericht op resultaten, maar wel op de waarde, de juistheid, de waarheid van het werk. En wat is de kerk daarmee: een stukje woestijn in een wereld vol loze beloften van geluk. Een gemeenschap die failing forward gaat en het onvermogen als mogelijkheid ontdekt en waarneemt.

Dit boek is een uitnodiging om anders te willen gaan kijken, overdenken en meebeleven.

Jouw waardering

Like en deel deze recensie:

202504

Heus niet voor elke dagboek

Auteur

Type boek

Recensie

Datum

Waardering

Wijngaarden, Tim van

doe-lees-luister dagboek

Saskia Schouten

08-05-2023

5 out of 5 stars

 

BESTEL

Recensie

Dit is een anders dan anders dagboek. De hoofdstukken zijn per maand ingedeeld. Het zijn korte stukjes, afgewisseld met liedjes van Tim.

Doe: verschillende, soms grappige opdrachten om te doen.
Dwars/denken: Stukjes met diepgang om over na te denken.
Tekst/uitleg: Een Bijbeltekst met een typische Tim-uitleg.
Goed|gezegd: Een spreuk in het Nederlands of Engels van een bekende christen.

Kijken! Luisteren! Lachen! Een grappig stukje van Tim met een QR-code waardoor je een stukje van  een conference van Tim kunt zien.

Verhaaltje met een moraaltje: Soms is het een oneliner zoals: Er was eens een man die zo zeker wist dat God bestond, dat hij stopte met geloven.

Bij de liederen van Tom staat een QR-code zodat je Tim ziet en hoort zingen.

Dit is een doe- lees- en luisterdagboek, maar het hoeft niet elke dag.

Jouw waardering

Like en deel deze recensie:

202503

Onbreekbare eed

Auteur

Type boek

Recensie

Datum

Waardering

Huff, Andrew

thriller

Frea Kroese

08-05-2023

4 out of 5 stars

 

BESTEL

Recensie

Christine Lewis, een Amerikaanse journaliste, wordt gevangengehouden door een eenheid van een fundamentalistische groep in het Midden-Oosten. Ze staat op het punt om onthoofd te worden, terwijl het live wordt getoond op internet. Maar precies op het moment dat ze zal worden onthoofd, ontpopt een van de terroristen zich als haar bevrijder. John Cross is dominee in een kleine stad maar in een eerder stadium in zijn leven heeft hij een baan gehad bij de CIA. Hij heeft zijn gemeente daarover niets verteld, terwijl hij af en toe toch een klus doet voor de CIA.

Vanaf het moment dat John en Christine proberen bij het extractiepunt te komen tot aan het moment dat ze de wereld redden, grijpt het verhaal je bij de keel en het laat je niet meer los. Sommige scènes moet je een paar keer lezen, want je denkt misschien dat dit onmogelijk is en alleen in van die zwaar overdreven actiefilms getoond wordt, en je zou nog wel eens gelijk kunnen hebben ook. Toch is het super spannend en wil je weten hoe het verdergaat. Dus een echte thriller. Wel een met een duidelijk vertrouwen en een sterke motivatie om te leven naar de wil van God door de Heilige Geest en in de groei door de redding en de vergeving bewerkt door Jezus Christus.

Jouw waardering

Like en deel deze recensie:

202502

Juweel van de Nijl

Auteur

Type boek

Recensie

Datum

Waardering

Afshar, Tessa

historische roman

Frea Kroese

08-05-2023

4.5 out of 5 stars

 

BESTEL

Recensie

Chariline is de dochter van een Romeinse moeder en een Cusjitische vader. Ze is beide ouders verloren en woont bij haar tante in Ceasarea maar een keer per jaar reist ze naar haar Romeinse grootouders die in Meroë, een stad in Cusj wonen, het huidige Sudan. Haar grootvader is een hoge Romeinse ambtenaar. Dit zal de laatste keer zijn dat ze haar grootouders daar bezoekt want haar grootvader gaat met pensioen. Dan ontdekt Chariline dat haar vader waarschijnlijk nog leeft en begint ze een zoektocht naar hem en de geheimen van haar verleden.

Weer heeft Tessa Afshar de juiste toon getroffen bij deze historische roman. Ze doet het nodige onderzoek en weet de cultuur in Cusj in de tijd van het begin van onze jaartelling goed weer te geven. Chariline is ondernemend genoeg maar in die tijd was het not done als volwassen vrouw om in je eentje een reis te ondernemen, bovendien was het ook gewoon gevaarlijk. Gelukkig wordt in deze nood voorzien en kan Chariline haar zoektocht onder bescherming van een goede man voortzetten. Intriges en verraad, redding en liefde, alles komt voorbij. En natuurlijk is daar het stevige fundament van het jonge christelijk geloof en de nieuwe relatie met de Heer Jezus Christus, waar sommige mensen voor kiezen en daar zegen door ontvangen en hun leven veranderd wordt. Ook Chariline leert op Gods raad te wachten en met onrecht om te gaan.

Jouw waardering

Like en deel deze recensie:

202501

Beter laat dan nooit

Auteur

Type boek

Recensie

Datum

Waardering

Kessel, Annemiek van

persoonlijke ontwikkeling

Frea Kroese

08-05-2023

4 out of 5 stars

 

BESTEL

Recensie

Annemiek van Kessel, zelf een laatbloeier, heeft zich verdiept in het fenomeen dat mensen pas later in hun leven helemaal tot bloei komen. Ze deelt haar verhalen op in vier speerpunten. De eerste is beschrijven wat laatbloeien precies inhoudt. Annemiek zegt dat ze ervan overtuigd is dat we allemaal ons voordeel kunnen doen met het ontplooien van onszelf in ons eigen tempo, op een manier die bij ons past. Direct daaraan koppelt ze de behoefte aan zingeving. Ze werkt definities of vragen over wat een laatbloeier is, goed uit en vertelt veel verhalen van mensen die een laatbloeier waren of zijn. Daarna definieert ze het karakter van een laatbloeier, ze wijken af van het gemiddelde en zijn daarbij eigenzinnig; ze hebben doorzettingsvermogen en getuigen van een passie voor iets; ze blijven leren omdat ze nieuwsgierig zijn en hebben veerkracht omdat ze veel afwijzing hebben ervaren. In het derde deel schrijft ze over wat mensen tegenhoudt om te gaan bloeien en in het vierde deel stimuleert ze mensen om een laatbloeier te worden. “Bij twijfel, moet je het echt gaan doen!”.

Dit boek is onderhoudend en informatief. Het geeft herkenning en eye-openers. En voor alles is het bemoedigend om niet op te geven wanneer je in je hart voelt dat je nog niet in je bestemming leeft. De schrijfster levert een grote bronnenlijst over dit onderwerp aan het eind van haar verhaal en tussendoor vertelt ze ook iets over zichzelf en haar eigen problemen om in haar bestemming te gaan functioneren. Natuurlijk kun je de schuld van het laatbloeien niet bij een enkele oorzaak vinden, maar wat ik sterk vind is dat ze de vinger bij een zere plek legt: het Nederlandse onderwijssysteem en de houding en uitspraken van leerkrachten. Ministers van onderwijs en leerkrachten zouden dit boek zeker moeten lezen en hun krachten meer moeten geven om de belemmerende systemen te veranderen in stimulerende en bemoedigende leerwegen. Dat zou al een stuk helpen om kinderen op hun eigen tempo zich te kunnen laten ontwikkelen zonder dit nu direct leervoorsprongen of leerachterstanden te noemen. Mooi geanalyseerd en goed verwoord om anders te kijken naar mensen om ons heen en (onderwijs) systemen in ons land. Een goed boek!

Jouw waardering

Like en deel deze recensie:

202500

Leven is leren

Auteur

Type boek

Recensie

Datum

Waardering

Vegt, Mirjam van der

levensstijl

Sandrina Wijnholds

08-05-2023

4 out of 5 stars

 

BESTEL

Recensie

In ‘leven is leren’ deelt Mirjam van der Vegt zeven wijsheden met haar lezers. Ze weet met zeer concrete voorbeelden, mooie metaforen en eenvoudig taalgebruik de levenslessen voelbaar dichtbij te brengen. Vanuit haar eigen levenservaring deelt zij haar kennis en inzichten hoe je als mens jouw veerkracht kunt ontdekken om daarmee in het leven meer ontspanning, balans, ruimte of richting te vinden. Hierin wordt de lezer keer op keer uitgenodigd tot zelfreflectie. Haar adviezen zijn mooi klein gehouden en toepasbaar voor het dagelijks leven. De lezer is na elk hoofdstuk eigenlijk al gelijk op weg.  De vormgeving is ook erg stijlvol. Er vindt een mooie en rustige afwisseling plaats tussen anekdotes, gedichten, citaten of opdrachten. Daarbij heeft Mirjam eenvoudige maar kernachtige tekeningen in haar boek opgenomen, wat het geheel een verzorgde indruk geeft.

Hoewel het lezen van dit boek erg plezierig was, bleef er toch een wat onbehaaglijk gevoel hangen. In dit boek word je grondig aan het werk gezet. Het geeft voortdurend een appel om bezig te zijn met een innerlijk streven naar sterkte, geluk of veerkracht. Veel lessen bevatten een belofte die het individu versterkt; je ontdekt veerkracht, je komt er sterker uit, je ervaart meer rust of het zorgt voor een gevoel van geluk. Versterkt dat niet de illusie dat het leven maakbaar is en de mens verantwoordelijk is voor het eigen geluk? Het is, denk ik, goed om een balans te vinden, waarbij de mens met zijn of haar leven niet alleen komt te staan. Het was misschien wel mooi geweest als de levenslessen meer vanuit gemeenschappelijkheid benaderd waren geweest. Hoe gezamenlijk te groeien en op het levenspad te bemoedigen. En misschien nog wel meer, hoe je te committeren aan een ander?

Als je dit boek in één keer zou lezen, dan buitelen de lessen, tips en opdrachten in grote vaart over elkaar heen. Alleen het toepassen van alle adviezen zou je mentaal al kunnen uitputten. Hoewel het goed is om het boek per les of thema te lezen en je op een rustig moment eigen te maken, roept het wel de vraag bij mij op waarom we zouden moeten streven naar een beter leven; soms is het goed om onze blik naar boven te wenden en te verzuchten ‘hier beneden is het niet’. Hoewel Mirjam van der Vegt vanuit een christelijke levensvisie haar lessen beschrijft en genade ook in haar toon doorsijpelt, zou ik verwachten dat het leven uit genade ons vaker met lege handen doet staan. En dan is stil zijn en een goede vriend mogelijk meer dan genoeg.

Jouw waardering

Like en deel deze recensie:

202499

Hongerwinter

Auteur

Type boek

Recensie

Datum

Waardering

Currie, Rob

jeugdroman WOII

Saskia Schouten

08-05-2023

4.5 out of 5 stars

 

BESTEL

Recensie

Soms moet je een kans grijpen omdat het de enige kans is die je krijgt. Dit is de ondertitel van dit boeiende jeugdboek. Deze uitspraak heeft Dirks vader - die in het verzet zit - hem ingeprent.

De moeder van Els, Dirk en Anna is overleden. De achttienjarige Els wordt opgepakt door de Gestapo. De buurman waarschuwt Dirk ‘s nachts dat hij met Anna moet vluchten. Haastig graait Dirk kleding en eten bij elkaar en maakt zijn zusje wakker. Ze lopen naar hun tante Cora. Daar komen ze veilig aan maar na een tijdje worden ze tijdens een razzia opgepakt en naar een wapenfabriek gebracht.

Het lukt hen om te ontsnappen en ze komen op een boerderij terecht. Daar is echter een Duitse officier die beweert dat hij zich wil overgeven aan de geallieerden. Dirk vertrouwt hem niet maar als ze moeten vluchten omdat de Duitsers eraan komen, zijn ze afhankelijk van deze Duitser.

Wat moeten ze doen?

De auteur van dit boek is een Amerikaan. Zijn vader was oorlogsveteraan en Robs interesse voor de Tweede Wereldoorlog werd aangewakkerd door de verhalen van zijn vader. De titel van dit boek doet vermoeden dat de honger van de hoofdpersonen op de voorgrond staat. Dat is niet het geval. De vlucht van Dirk en Anna en de wil van Dirk om zijn zusje te beschermen, is waar het in dit verhaal over gaat. Het verhoor van Els door de Duitsers is realistisch en spannend beschreven. Dirk is dertien maar zoals hij wordt beschreven vind ik hem een jongen van vijftien.

Een aanrader voor de jeugd om meer over de oorlog te weten te komen.

Jouw waardering

Like en deel deze recensie:

202498

Zo verbeter je je seksleven

Auteur

Type boek

Recensie

Datum

Waardering

Leman, Kevin

seksualiteit

Saskia Schouten

18-04-2023

5 out of 5 stars

 

BESTEL

Recensie

Saskia Schouten:

De auteur van dit bijzondere boek is psycholoog, spreker en leraar en auteur. Hij schreef meer dan vijftig boeken. Dit boek geeft antwoord op veel vragen en problemen die echtparen kunnen hebben op communicatief en seksueel gebied.

Twee zaken zijn van levensbelang voor een goed huwelijk: open communicatie en bevredigende seks. De auteur noemt seks de lijm die huwelijkspartners onlosmakelijk met elkaar verbindt. God heeft seks doelbewust geschonken, maar vaak zijn mensen te druk en te moe om met elkaar te praten en seks te hebben, laat staan om over seks met elkaar te praten.

Duidelijk beschrijft Kevin waarom vrouwen seks nodig hebben, waarom mannen seks willen en de liefde zouden moeten bedrijven met woorden. Een bijzondere eyeopener is het hoofdstuk dat gaat over wie er nog meer in het huwelijksbed ligt.

Het tweede deel van het boek bestaat uit vragen met uitgebreide antwoorden op veel voorkomende vragen. Hier en daar worden de antwoorden met veel humor gegeven. Het antwoord kan ook bestaan uit een vraag: "Hebben jullie ooit met elkaar over seks gepraat?"

Frea Kroese:

Nog meer vragen van de schrijver zijn intrigrerend: Wat wil jouw vrouw precies? Heb je haar wel eens gevraagd wat zij prettig vindt of welke handeling van jou haar het meest opwindt? Welke seksuele handelingen brengen bij jullie de meeste opwinding en vuur in jullie liefdesspel?  Weet je wat de belangrijkste verlangens van je vrouw zijn? Weet je wat de belangrijkste verlangens van je man zijn?

Maar ja, het hebben over verlangens is het 5e niveau van communicatie, terwijl de meeste mannen genoegen nemen met communicatie op de eerste twee niveaus: begroeting en het delen van feiten. Het delen van je mening schrikt al af en het vierde niveau van het delen van je gevoelens over een verschil van mening is helemaal erg. Wat zegt dat dan over dit vijfde niveau waar je verlangens aan de orde mogen komen? Om niet te spreken over het zesde niveau van de communicatie, dat op pagina 281 en 282 aan de orde komt. Op dit niveau kan adembenemende, aardverschuivende seks plaatshebben, de soort die je met niemand wil bespreken, maar ervoor zorgt dat je nieuwe sterrenstelsels ontdekt in je eigen slaapkamer. Misschien zijn deze twee bladzijden wel de belangrijkste van het hele boek, gewoon omdat de twee belangrijkste seksuele organen van de mens het hart en het brein zijn.

Een mooi boek voor alle getrouwde mannen en vrouwen.

Jouw waardering

Like en deel deze recensie:

202497

Surplace

Auteur

Type boek

Recensie

Datum

Waardering

Loenen, René van

Dichtbundel

Saskia Schouten

18-04-2023

4 out of 5 stars

 

BESTEL

Recensie

Surplace is een vertragingstechniek in de wielersport, een techniek om er uiteindelijk voordeel mee te behalen in de race. Deze titel is goed gekozen, omdat de gedichten je dwingen om even stil te staan bij het beeld dat het gedicht oproept.

Kleine en grote geschiedenis en omgeving zijn belangrijke bronnen voor de poëzie van René van Loenen. Hij maakt op een subtiele manier gebruik van deze bronnen.

Dit boekje heeft vier delen: Tijdslot, Tongwerken, Coulissen, Klein uur U.

De gedichten zijn het waard om meerdere keren te lezen. Het gedicht Vrouwenmantel bijvoorbeeld, vergelijkt deze plant met het heelal en het gedicht Klein uur U is een speurtocht in terzinen, gedichtverzen. Het speelt zich af in 1912 en beschrijft een vijfjarig jongetje, genaamd Alexander, dat op een driewieler door Culemborg rijdt. De dichter kijkt hiernaar vanuit zijn eigen werkelijkheid. Alexander leeft in een herkenbare maar tegelijkertijd heel andere werkelijkheid die hij met kinderlijke fantasie tegemoet treedt.

Tussen foto’s van ansichtkaarten uit die tijd, staan de coupletten van het bijzondere gedicht. Bij elke ansichtkaart staat een klein, rond fotootje van het jongetje Alexander.

Een bijzondere bundel voor de liefhebber van gedichten.

Jouw waardering

Like en deel deze recensie: