Boekenmening

Boekrecensies vanuit christelijk perspectief

20117

Jezus

Auteur

Type boek

Recensie

Datum

Waardering

Henk Bakker

Studieboek theologie Christologie Jezus

Frea Kroese

28-10-2020

4 out of 5 stars

 

BESTEL

Recensie

Henk Bakker heeft dit boek over Jezus, voluit mens en Jood, geschreven met twee bedoelingen. Hij wil de lezer informeren over de bronnen die we over het leven van Jezus hebben. De tweede bedoeling is een poging om een reconstructie en een interpretatie te geven van opvattingen die in de loop van de eerste eeuw over Jezus zijn ontstaan, zich daarbij baserend op discussies die gaande zijn. In het eerste deel van het boek vat hij onderzoeken samen die belangrijke bouwstenen voor het onderzoek naar de historische Jezus hebben aangedragen. Om vandaaruit het tweede deel van het boek te schrijven, waarbij hij de bronteksten belicht. Na deze twee delen volgt een samenvatting van zijn bevindingen.

Het gaat in de geschiedenis van Israël en Jezus om God die tot zijn volk komt. Jezus wordt voorgesteld als de nieuwe David, koninklijk. Als de nieuwe Mozes, een nieuwe weg tot bevrijding voorafgegaan door een nieuwe Elia, voorgesteld door Johannes. Er worden in de eerste eeuw verschillende accenten gelegd op de betekenis van Jezus, als zoon van God en knecht van God. Die begrippen worden door zijn optreden opgerekt en opnieuw geduid. Vanaf Jezus is het niet meer mogelijk om zonder zijn woorden en daden nieuwe inzichten over God de Vader naar voren te brengen. Deze stelling vind ik het meest indrukwekkend van dit boek. Ik heb die zin nog een keer gelezen en denk er nog over na. Vanaf Jezus is het niet meer mogelijk om zonder zijn woorden en daden nieuwe inzichten over God de Vader naar voren te brengen. Deze visie van Jezus stond niet op gespannen voet met de Joodse belijdenis: Hoor Israël, hoor want de Heer onze God is Een. Dit legt de schrijver uit. Toen de kerk zijn Joodse wortels los ging laten, ontwikkelde zij zich tot een geestelijke replica van de tempel, met priesters en bijbehorende symbolen. Dit kon makkelijk gebeuren, omdat de Joodse tempel was verwoest.

Henk Bakker zet uiteen dat historische reconstructie en narratieve betekenisgeving niet los van elkaar kunnen worden gezien. Door de verhalen zien wij wie Jezus werkelijk is. Een opmerkelijke en belangrijke conclusie is ook: De christelijke kerk heeft een Joods historische bedding nodig, niet alleen bij haar tekstuitleg, maar ook bij haar handelen in het heden.

Een andere conclusies is dat in geloofszaken, ervaring altijd aan de theorie voorafgaat. Er kan geen theologie, Godsleer, zijn zonder contextuele theologie, het kennen van God in de gebeurtenissen en geschiedenissen. Hetzelfde geldt voor de leer van Christus.

Dit is een belangrijke conclusie en een tegenbeweging voor het theologiseren bij de Bijbelse bronnen vandaan.

Ik heb met veel belangstelling voornamelijk het tweede deel van dit boek gelezen, juist omdat de auteur daar de bronnen zelf laat spreken en de verschillende invalshoeken van de (Bijbel)schrijvers en geschiedkundigen uit die eerste eeuw laat zien. Hoewel het eerste deel van zeer groot belang is als je kennis wilt nemen van de theologische discussie over Jezus. Dan is dit een mooie en brede inleiding op dat vraagstuk.

Jouw waardering

Like en deel deze recensie:

20116

Woelige baren

Auteur

Type boek

Recensie

Datum

Waardering

Hanny van de Steeg-Stolk

Streekroman   begin vorige eeuw  klassenverschillen

Diane Kooistra

28-10-2020

4 out of 5 stars

 

BESTEL

Recensie

Deze roman speelt zich af in het begin van de vorige eeuw, een tijd waarin de gewone burger het zwaar had. We leren de vrolijke Anna kennen die hard aan het werk is op een boerderij. Hanny van de Steeg geeft de lezer een inkijkje in het wel en wee van deze jonge meid. De mooie dingen, het harde werken en de toenemende misselijkheid die niet van een griepje lijkt te komen. We leren het dorp waar ze woont kennen als een dorp waar niets lang een geheim blijft en een oordeel snel geveld is. Zeker voor jonge meisjes. Als Anna haar vriend inlicht over de situatie reageert hij niet zoals ze had verwacht en een moeilijke tijd breekt aan. Gelukkig lacht het leven haar na een poosje toe, ze pakt het leven weer op en gaat groente verkopen in haar eigen winkel. Als ze dan alles lijkt te verliezen en de toekomst er donker uitziet, komt ze voor enkele keuzes te staan. De vraag is of Anna in het nemen van een beslissing aan haar eigen geluk voorbij zal gaan of niet.

Tijdens het lezen waan je je in de tijd van crisis, hard werken en een andere manier van met elkaar omgaan. Naast aandacht voor het leven van Anna en haar gezin laat Hanny van de Steeg de lezer ook meeleven met de mensen om hen heen. Ze vertelt over hoe mensen elkaar helpen, hoe moeilijk ze het hebben. Hun vertrouwen in God en dat het uiteindelijk goed zal komen, hoe donker het leven ook lijkt. De verschillen tussen arm en rijk, de arbeider en de notabelen worden mooi weergegeven. Ook hoe mensen met elkaar omgaan is mooi om te lezen en zijdelings vertelt Hanny over de veranderende wereld. Een fiets hebben is bijzonder maar een auto zal er wel nooit komen voor de gewone burger. Ik vond het eind mooi maar een beetje plotseling. Ik wilde graag meer lezen over Anna en hoe het verder met haar gaat. Ik hoop dat Hanny van de Steeg de pen weer snel oppakt om weer over Anna te schrijven.

Jouw waardering

Like en deel deze recensie:

20115

Woelige baren

Vreemde vogels
Lianne Biemond

★★★★

Juan Julio is een jongen in een christelijk gezin. Hij moet vluchten voor mensen die hun leven bedreigen met de dood.

Auteur

Type boek

Recensie

Datum

Waardering

Lianne Biemond

Kinderboek groep 8 begin VO Colombia onderdrukking

Frea Kroese

28-10-2020

4 out of 5 stars

 

BESTEL

Recensie

Juan Julio woont in de kustplaats Santa Marta in Colombia. Hij houdt van vogels en weet veel over ze. Omdat zijn vader, die journalist is, heeft geschreven over drugskartels in het land en er als gevolg daarvan, zijn opgepakt, willen ze hem en zijn familie doden. De bedreigingen aan hun adres worden steeds erger. Daardoor moeten ze verhuizen en een veilige plek zoeken. JJ wordt door zijn vader naar een vluchthuis gebracht, waar hij veilig zal zijn. In het huis maakt hij kennis met andere kinderen die ongeveer hetzelfde meemaken. Het verhaal is voor de hoogste klassen van de basisschool en ook onderhoudend voor tieners. Het is een spannend verhaal.

 

Heel erg geschikt om voor te lezen en er een actie aan verbinden om Open Doors, de stichting die dit goede werk doet, te steunen. Bijvoorbeeld door deze kinderen een kaart te sturen.

 

Jouw waardering

Like en deel deze recensie:

20114

Elena

Auteur

Type boek

Recensie

Datum

Waardering

A.E.M.A. Vrolijk

Studieboek Taal Bijbels Hebreeuws

Saskia Schouten

26-10-2020

5 out of 5 stars

 

BESTEL

Recensie

Deze boeken bevatten de basis grammatica van het Bijbels Hebreeuws. Het is bedoeld voor degenen die zich de grondbeginselen van deze boeiende taal eigen willen maken.

In het bijzonder zijn deze boeken geschikt voor zelfstudie. Ook zijn ze geschikt voor beginnende theologiestudenten.

In het werkboek staan de oefeningen op een overzichtelijke manier gerangschikt.

Op een bladzijde staat bv. Psalm 23 in het Hebreeuws. Daaronder staat de transcriptie, dus het Hebreeuws in ons schrift.

 

De boeken zien er aantrekkelijk uit.  Er is geen voorkennis nodig, wel kennis van taalkundige termen. Die worden zowel in het Latijn als in het Nederlands geschreven, zoals o.a. status absolutus: naamwoord, qual perfectum: werkwoord.

Jouw waardering

Like en deel deze recensie:

20113

Elena

Auteur

Type boek

Recensie

Datum

Waardering

Dani van Doorn

Roman Regency

Frea Kroese

26-10-2020

4 out of 5 stars

 

BESTEL

Recensie

Voor deze schrijfster betekent het schrijven van regency-romans (1811-1820) beslist niet dat zij zich ingeperkt voelt door de toen heersende formaliteiten, sterker nog: deze tijd lijkt in sommige opzichten zelfs op die van ons. Mensen en hun opvattingen veranderen in de tijden niet en toch heeft de heersende cultuur enorme invloed op het denken van de mens. Elena Carter, de hoofdpersoon van deze roman, snelt haar tijd vooruit door van jongs af aan bezig te zijn geweest in de dokterspraktijk van haar vader. Zij heeft als jongvolwassene al de kennis die alle medici in die tijd hadden. De medische kennis was nog niet zo gespecialiseerd en natuurlijk zijn in alle tijden mensen ziek of krijgen baby’s. Voor Elena staat het vast: zij wil werken als arts, het liefst in haar eigen praktijk. De adel kijkt neer op vrouwen die willen werken en zeker op vrouwen die als arts willen werken. Het werk wordt als vies en minderwaardig beschouwd. De mensen van het landgoed bij wie Elena een tijd logeert, waarderen haar inspanningen en zijn heel erg blij met haar hulp en vaardigheden.

Haar ambities worden in haar eigen sociale context niet geaccepteerd. In die groep (de adel van Engeland) moet je vooral doen wat wordt voorgeschreven door de talloze ongeschreven regels. Na een verblijf in Frankrijk na het overlijden van haar vader komen zij en haar moeder tot het besluit om naar Engeland te verhuizen, waar de wortels van haar vader liggen. In Londen ontmoet Elena nieuwe mensen en ook eindelijk haar nicht Pippa (die hoofdpersoon is in een eerder geschreven boek van deze schrijfster). Ze heeft een mooie maar ook spannende tijd in Londen en is blij als ze met een vriendin een tijd op Fredley Manor kan logeren voordat ze besluit waar ze zich gaat vestigen.

Samen met haar vriendin ontdekken ze waar het hun aan vaardigheden nog ontbreekt, omdat dames van adel de meeste dingen laten doen door hun personeel, hoeven ze die vaardigheden niet te hebben, maar toch is het wel handig als je kunt koken en weet hoe je iets kunt herstellen van je kleding. Hier zie je de parallel met de huidige tijd. We gooien iets snel weg en kopen gewoon nieuw als iets kapot of versleten is, herstellen lijkt niet zo nodig en als je allebei druk bent, laat je toch voor jezelf koken? Wel zo makkelijk.

De mooie jongemannen ontbreken niet in het boek. En de realiteit van hoe je met je seksualiteit omgaat als jong mens ook niet. En daar komt ook een parallel met deze tijd om de hoek kijken. Want met de bovenlaag van preutsheid en formaliteit komt er een wereld van taboes mee. En hoe vind je nou uit in een wereld waar niet over seksualiteit wordt gesproken wat echt behoorlijk en respectvol is en wat niet. Elena en haar gevonden liefde kiezen gaandeweg een bemoedigende koers.

Dit boek is heerlijk romantisch en zeker niet oppervlakkig.

Jouw waardering

Like en deel deze recensie:

20112

Parre

Auteur

Type boek

Recensie

Datum

Waardering

Arjan van Essen

Biografische roman boerenzoon verslaving

Frea Kroese

20-10-2020

4 out of 5 stars

 

BESTEL

Recensie

Arjan van Essen heeft een roman geschreven die gebaseerd is op zijn eigen leven. De roman begint met een nachtmerrie waarin de gokscene een belangrijke rol speelt en gaat in het volgende hoofdstuk verder met het leven van Parre. Hij is de hoofdpersoon en groeit op een boerderij ergens op de Veluwe op. Een herinnering aan zijn grootvader en aan de dag van de begrafenis van zijn grootvader. Beschrijvend. Hij wordt uitgesloten van die begrafenis. Zijn ouders menen dat hij te jong is. Maar ondanks de afstand waarmee het wordt geschreven, schrijnt het. Het boek sluit ook met een begrafenis. Eindelijk ziet Parre een gestorven mens. Een mens die op een heel andere manier veel voor hem betekende. De weg tussen deze twee begrafenissen is een gespleten weg en tussen die twee wegen groeit de Veluwe. In de natuur vindt Parre afleiding en rust van alles wat niet wordt uitgesproken en waarvan de lezer onherroepelijk zal begrijpen dat het vervreemdt en verwondt. Parre lijkt door alle gebeurtenissen heen bijna een onaanraakbare, een paria. Iemand die letterlijk niet gezien wordt. Hij lijkt met niemand verbinding te hebben en weet ook niet hoe hij verbinding moet leggen. Er lijken allemaal (niet uitgesproken) verbonden te zijn. Met zijn broer. Met zijn nichtje. Met het buurmeisje. Met zijn zus. Als hij op latere leeftijd zijn ouders krijgt opgedrongen om het oog op te houden, houdt hij zich letterlijk afzijdig en heeft geen enkele behoefte de verbinding alsnog te gaan maken.

Nergens in de roman wordt dit gemis aan liefde gevuld, behalve misschien in zijn escapades naar het bos en de heide, die overigens prachtig en haast filmisch beschreven scènes opleveren en in zijn liefde voor zijn hond en een uil, die hij van de dood redt. Als lezer vermoed ik een diepe eenzaamheid, die door niets meer opgelost kan worden. Komt het daardoor dat hij de mensen in zijn leef- en werkkring glashard kan voorliegen en misleiden? De lezer zal er niet achter komen.

De spanning wordt gaandeweg steeds sterker en de moeite om de gokwereld gescheiden te houden van de echte wereld ook. Totdat de zoveelste confrontatie het besef laat binnendringen dat hij moet erkennen dat hij zwaar gokverslaafd is en per direct hulp moet zoeken.

Het is mooi dat hierover ook een paar hoofdstukken worden geschreven en zo gaaf om te lezen wanneer Parre eindelijk contact kan maken met zijn eigen emoties. Het geeft ook een gevoel voor de lezer van thuiskomen en de verzekering dat het kennelijk goed zal komen, hoe gebroken de situatie ook is.

Door de onderkoelde en oordeelvrije manier van schrijven, krijgt de lezer juist de vervreemding en het gebrek aan liefde in het leven van Parre mee. En dat is heel knap van de schrijver.

Een ongelooflijk spannend moment vind ikzelf de confrontatie met zijn eigen leerling, die ook in het verslavingsinstituut wordt opgenomen. Heel knap geschreven hoe beider gebroken levens elkaar proberen te ontmoeten terwijl er een gigantische afstand was zoveel jaren ervoor.

Jouw waardering

Like en deel deze recensie:

20111

Als ik droom

Auteur

Type boek

Recensie

Datum

Waardering

Rob Meulemans

kinderboek ritueel voor het slapen gaan avonturen

Frea Kroese

19-10-2020

4 out of 5 stars

 

BESTEL

Recensie

Een mooi verhaal voor het naar-bed-breng-ritueel. Je kunt in je dromen allemaal mooie avonturen beleven. Bijvoorbeeld dat je naar een schat zoekt of meedoet in een circus.

Met prachtige prenten en korte gedichtjes. Voor kinderen van 3 tot 6 jaar.

Jouw waardering

Like en deel deze recensie:

20110

Eiland van verloren stilte

Auteur

Type boek

Recensie

Datum

Waardering

Gea Veldkamp

roman spiritualiteit monniken religie

Saskia Schouten

19-10-2020

4 out of 5 stars

 

BESTEL

Recensie

Als Dana met haar familie naar Schiermonnikoog gaat, ontmoet ze een groepje monniken. Met haar vader gaat ze naar een viering. Dana komt diep onder de indruk en vraagt zich af wat de monniken beweegt om zo te leven.

Ze heeft kort contact met broeder Marcus.

Weer thuis, slokt het gewone leven haar weer op. Dan krijgt Dana een burn-out. Veel dingen zijn haar te veel. Haar man Ruben steunt haar maar begrijpt haar niet altijd.

Dana stuurt een mail naar broeder Marcus. Hij schrijft dat stilte belangrijk is, leren luisteren en loslaten.

 

Dit is een interessante roman waarbij de lezer een inkijkje krijgt in het leven van een groep monniken. Knap zoals de auteur dat weet te omschrijven.

De gevoelens van Dana worden op een realistische manier beschreven.

Een boek met diepgang.

Jouw waardering

Like en deel deze recensie:

20109

20109

Auteur

Type boek

Recensie

Datum

Waardering

Martha Heesen

Allegorische roman

Frea Kroese

19-10-2020

4 out of 5 stars

 

BESTEL

Recensie

Een vrouw die ouder lijkt dan ze is, reist elke keer met een tram op hetzelfde traject. Haar jongere broer, die zij vanaf haar kindertijd niet meer heeft gezien, is chauffeur op de tram. Ze wil contact met hem maken, maar is er ook heel erg bang voor. Ze wil verzoening, ze wil van haar levenslange schuldgevoel af, maar de angst hoe hij zal reageren is te groot. Honderdzes pagina’s worden we meegenomen naar hun jeugd en wat daar is gebeurd. Het is geen mooi plaatje maar toch eindigt dit boek hoopvol.

Het proces om deze drempel over te willen en te kunnen, is kundig beschreven. Het durven doorleven van de ergste tijd van je leven is een heel zware klus en dat merk je op elke bladzijde. Niets laat de schrijfster onbenoemd. De jaloezie, de honger naar echte liefde, de vreemdheid, de wreedheid, het daderschap en het slachtofferschap, de empathie, de vijandschap en de loyaliteiten. De vreselijke climax en de diepe pijn.

Een goede metafoor is De Diepte, de plaats waar ze toen woonden en waar het plaatsvond. De lus staat voor het ritme waarin de chauffeur zijn hele leven al gevangen zit, maar wat hij prima vindt.

En zo staat dit boekje vol met beelden waarachter een eigen wereld schuilgaat en die je als lezer op verschillende manieren kunnen aanspreken.

Hoewel het kwaad een duidelijke rol speelt en je de schade en de pijn proeft en ervaart, heeft het niet het laatste woord. En dat is knap.

Jouw waardering

Like en deel deze recensie:

20108

Verkocht

Auteur

Type boek

Recensie

Datum

Waardering

Michel de Boer

kinderboek geschiedenis canon

Frea Kroese

08-10-2020

4 out of 5 stars

 

BESTEL

Recensie

Dit boek is speciaal geschreven voor de Kinderboekenweek 2020 met het thema: “En toen?”. Er is een bijbehorend kindertheater deepdeep. Een paar ontwikkelingen en ontdekkingen door de tijd heen worden in prenten en kleine gedichten weergegeven. De omslag van het boek bevat de tijdlijn en de beschreven en getekende gebeurtenissen.

Het is geschikt om samen te lezen met kinderen van 4 tot 6 jaar.

Jouw waardering

Like en deel deze recensie: