Boekrecensies vanuit christelijk perspectief

De volgende boeken in de categorie

christelijk – nonfictie

zijn gerecenseerd:

Schaduwkanten van het oudtestamentische Godsbeeld. Wie is de God uit het oude testament? Is Hij een wreed God, vol wraak? Kan deze God wel dezelfde God van liefde zijn die we tegenkomen in het nieuwe testament?
Samenleesboek over pleegzorg. In dit boek komen vijf verhalen van pleegkinderen aan de orde. Het zijn op zichzelf staande verhalen van kinderen in verschillende situaties. De gevoelens van het pleegkind worden realistisch beschreven. Na elk verhaal staan vijf vragen om over door te praten.
Theologische reflecties op vreemdeling en vluchteling. Een heldere uitleg over hoe we met vreemdelingen om moeten gaan. Vanuit de Bijbel belicht hij mensen ook vluchteling waren in een bepaalde periode in hun leven, zoals: Kain, Abraham, Lot, Ruth, David en Jezus.
Dit boekje is een verzameling artikelen door de tijd heen van Willem Ouweneels hand, die in de Bode zijn verschenen. Omdat de studies niet verloren moeten gaan. Omdat er zoveel waardevols in geschreven staat, waarvan je kunt leren, waardoor je kunt groeien in je geloof. In het volgen van Jezus.
In opdracht van de stichting De Ondergrondse Kerk heeft Marjon een reis gemaakt naar Nigeria. Zij heeft daar interviews gehouden met christenen die in het noorden van Nigeria hebben gewoond en geleden hebben onder de terreur van Boko Haram. De verhalen van deze mensen zijn zeer indrukwekkend.
De volledige titel van het boek is: Concreet leven met Jezus voor een generatie die honger heeft naar echtheid. Dit boek biedt hiervoor een weg. Ben Griffioen heeft het verlangen om mensen, in het bijzonder jongeren, deze weg te wijzen en te helpen lopen.
Mira geeft concreet vorm aan haar verlangen om haar weg met God betekenis te geven. Ze doet stappen, en niet alleen die uit haar comfortzone. Ze kijkt eerlijk naar haar eigen hart. Heeft ze het lef, het lev, wel om te doen wat ze zo graag wil doen. Het gaat over een grenzeloos Godsvertrouwen en de altijd blijvende vragen over de eigen identiteit.