Boekrecensies vanuit christelijk perspectief

De volgende boeken in de categorie

christelijk – nonfictie

zijn gerecenseerd:

Aren van Waarde is vrij stellig over wat de 8 gelijkenissen in Matteüs 8 zouden moeten betekenen. En ik moet zeggen, dat sommige gedachtelijnen behoorlijk overtuigend zijn. Het begint al bij de stelling dat vier van de gelijkenissen door Jezus zijn uitgesproken in de openbare ruimte voor een menigte mensen en de daaropvolgende vier in zijn huis voor zijn discipelen. Dat samengenomen met de uitspraak van Jezus dat de gelijkenissen voor de menigte juist ten doel hadden, dat zij het niet zouden begrijpen en die voor de discipelen dat zij het wel zouden (moeten) begrijpen, rechtvaardigt de verdere uitwerking.
Beatrice de Graaf zoekt naar een theologische visie op geweld, het kwaad en onze veiligheid. Aan de hand van Augustinus' theologie over de mens, diens gebrokenheid en Gods genade, biedt dit essay een cruciale aanvulling op het hedendaags debat over veiligheid.