Boekrecensies vanuit christelijk perspectief

De volgende boeken van auteur

Slagter, Hoite

zijn gerecenseerd:

Dit boekje uit de Morgenrood serie heeft als thema: de zekerheid van het geloof. Ondanks het feit dat de Bijbel ons leert dat je als christen zeker mag zijn van je behoud zijn er veel vragen over. Wanneer mag je zeggen dat je behouden bent? Hoe zit het dan met de uitverkiezing? Ik twijfel zo vaak’...
In de Bijbel wordt veel gesproken over het verbond. Een afspraak tussen God en mensen. Veel christenen kennen het woord, maar weten niet precies wat het voor hun geloofsleven betekent. Hoite Slagter wil met deze studie uit de Morgensterreeks daar verandering in brengen.
In dit boekje krijgt de lezer een goed beeld van het leven van Paulus, van de reizen die hij maakte en de brieven die hij schreef. Het boek Handelingen wordt uitgebreid behandeld. Er wordt vermeld wie er met Paulus meereisden en wie er bij hem waren op het moment dat hij een brief schreef.